1998 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Team: Prosjekter

Kritikk og kritikk av kritikk

Å kritisere arkitekters arbeider er et eget felt innen arkitekturen. Det skal settes ord på det øyet ser, og arkitekturens innhold eller manglende innhold skal oppdages eller avsløres. Kritikeren skal komme seg bak fasadene og bringe arkitekturens skjulte sammenhenger opp i dagen. Derfor er en godt utført arkitekturkritikk noe langt mer enn å berette om man liker eller ikke liker et byggverk. Slike utsagn blir lett primitiv synsing og meddelelse av private meninger – meninger som ofte har funnet sin form lenge før det aktuelle byggverket var påbegynt. Markeringer av denne typen er lite interessant for andre enn en selv og ens egne trofaste meningsfeller.

En arkitekturkritikk kan være positiv eller negativ. Den kan ha et rasjonelt og analyserende eller et intuitivt og følelsesladet preg. Utfordringen for kritikeren ligger i å kunne tre ut av sine egne meningers private sfære. Kritikken kan likevel være personlig. Det er et hav av forskjell mellom den private og den personlige sfære.

Arkitekturkritikk er både krevende og vanskelig. Som kritiker skal man nå en mottaker, en mottaker som ikke nødvendigvis i utgangspunktet er enig med en selv. Kritikerens oppgave er å formidle egne opplevelser og refleksjoner omkring verket på en slik måte at leseren kan se det i et videre perspektiv enn bare å registrere det visuelle bildet som danner seg på netthinnen. Det er både lesernes øyne og lesernes sinn som skal åpnes. Den som lykkes med dette, kan kanskje være så heldig å provosere til en kritikk av kritikken, og dermed starte en arkitekturdebatt.

Men la oss hele tiden ha i minne at det er den bygde arkitekturen som er den egentlige arkitekturen, ikke verbaliseringen av den. Velkommen til kritikk og kritikk av kritikken i Byggekunsts spalter.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.8-1998 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Husaas. Interiør: Anne Helmer Alnæs.

Forsiden:  Vernebygg for Hamar domkirkeruiner. Foto: Anne-Berit Breisjøberget.