1999 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Oslo Lufthavn Gardermoen

Luftslottet

Jeg har fått meg fortalt at det rundt kloden til ethvert tidspunkt befinner seg over en million mennesker i fly oppe i lufta. Det vil si en folkemengde langt større en noen by her i landet, en glemt millionby av en helt annen karakter enn byene på bakken. Den er uten det vi vanligvis kaller et historisk senter, og er i stadig endring. I løpet av noen få timer blir størsteparten av befolkningen skiftet ut. Hvert fly har sin bane, men er likevel en del av det samme system. I flyplassenes kontrolltårn verden over sitter flygeledere og koordinerer det hele på et felles språk, engelsk. 

Når flyene når sine havner, finnes det på hvert sted et apparat som betjenes av mange mennesker. For Gardermoens tilfelle representerer flyenes havn en liten by med over 10 000 arbeidsplasser, men uten permanente boliger. Her finner vi butikker, restauranter, barer, cateringvirksomhet, fortolling, spedisjonsfirmaer, brannstasjon, politistasjon, flyplassadministrasjon, parkeringsanlegg, hotell og mange andre virksomheter. Slik er situasjonen vanligvis på flyplasser over hele verden. Til og med internasjonale møter og konferanser holdes av bekvemmelighetshensyn eller sikkerhetshensyn på de store flyplassene. Dersom vi i tillegg regner med tilbringertjenestenes omfang, ser vi konturene av et system av gigantformat. Dette systemet frakter og betjener på verdensbasis mange millioner mennesker hver eneste dag, forbruker store mengder brennstoff, mat og varer, og produserer avgasser og avfall i meget stor skala. Bare på Gardermoen regner planleggerne med at det i det første driftsår vil være ca. 13 millioner passasjerer som vil komme til å benytte den nye flyplassen. Antallet ventes å stige i årene som kommer. 

En kan spørre seg selv hvor omfattende et slikt system kan bli, eller om det noensinne vil nå til sine yttergrenser. Et slikt spørsmål er trolig fåfengt, for erfaringsmessig har det lite for seg å se framover ved bare å framskrive dagens utvikling. I amerikabåtenes glanstid representerte også disse en struktur i vekst, en vekst man ikke stilte spørsmål ved varigheten av. De store rederiene kaptes om å bygge de største og fineste båtene. Men nå er det ingen som lenger står langs kaikanten og venter på at de transatlantiske passasjerene skal stige i land etter ti dager i sjøen. De gamle amerikabåtene går i cruisefart med turister uten mål, og skipsverftene er for lengst bygd om til kjøpesentre. Nå flyr vi. 

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.1-1999 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Anne Helmer Alnæs

Forsiden: Oslo Lufthavn Gardermoen, utsnitt av terminalebygget, sett fra flyplasssiden. Foto: Guy Fehn CDarch.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 6 Byggmester C.F.Møller Omtale ved Gullik Kollandrud
 • 8 Bomiljøer i mellomkrigstiden - uten kott Bokomtale ved Kjell Norvin
 • 9 Fanger vi tidsånden Kommentar ved Ketil Moe
 • 11 Luftslottet Leder ved Bjørn Larsen
 • 12 Oslo Lufthavn Gardermoen
 • 12 Helhetsplan / Masterplan Aviplan AS
 • 16 Mål for arkitekturen / Planning Gisle Erlien
 • 20 Oslo Lufthavn Gardermoen Omtale ved Nils-Ole Lund
 • 26 Terminalbygningen Aviplan AS
 • 42 ACT Tower Aviplan AS
 • 44 Interiørene i terminalbygningen Omtale ved Solveig Lønne Christiansen
 • 48 Storrommets arkitektur Omtale ved Christian Norberg-Schulz
 • 50 Parkeringshus Eivind Øyen, Sivilarkitekt MNAL
 • 57 Tollvesenets bygg Ramstad & Bryn Arkitektur AS
 • 64 Tekniske sentraler Lund & Laatto Arkitekter AS
 • 68 Driftsbygninger ØKAW AS / HRTB AS