1999 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bygg/prosjekter

Så langt øyet når

Vi kan som arkitekter lett henfalle til å lengte etter en arkitektur som skal kunne gi våre omgivelser et helhetlig og harmonisk utseende. Gjerne en visuell helhet så langt øyet når, slik det må ha vært mulig å oppleve mange steder i tidligere tider. Slik det var i Ålesund før den homogene trebebyggelsen brant og i løpet av kort tid ble erstattet av en helt annerledes murbebyggelse, ispedd et sterkt jugendpreg. Eller en arkitektur slik de funksjonalistiske pionerer visualiserte i sine storslagne prosjekter som stort sett ikke ble bygget. Eller slik vi ennå kan oppleve i fjerne himmelstrøk, med umalte hus i jord og leire med innbyggere som går kledt i lange maleriske kapper i ulike nyanser av naturfarget ull. Vi oppfatter gjerne slike bebyggelser som vakre og harmoniske, og det er en ganske utbredt mening blant arkitekturinteresserte her i landet i dag at det er mulig å øse estetiske prinsipper og erfaringer ut av slike eksempler, isolere estetikken og ta den fram til bruk i våre omgivelser her og nå, som om den kan bli metervare. Dette resonnementet ser ut til å ha en spesiell appell overfor politikere, som ofte når de beskriver en byggeoppgave til slutt, som et appendix, tilføyer at vi også må ha estetikk. Som om estetikken skulle være en parfyme, eller kanskje snarere en deodorant.

Men det er lett å glemme at den helhet og harmoni vi ser i disse arkitekturforbildene, ikke sjelden bunner i knapphet på ressurser eller på sterk maktbruk i planleggingen. Forbildenes estetikk er uløselig bundet sammen med disse forutsetningene. Det blir stadig vanskeligere å realisere bebyggelser med et helhetlig og harmonisk utseende så langt øyet når, på samme tid som hver enkelt av oss ønsker større økonomisk frihet og økt medvirkning på omgivelsenes utforming. Det nye møter eller erstatter det gamle i stadig økende tempo, og livsstilen er i stadig endring i vår del av verden. Det kan være på sin plass å spørre om ikke våre forbilder lett kommer til å stå i veien for en type arkitektur som skal kunne være i samsvar med samtidens livsstil. Kanskje det kunne være på tide å dyrke de bevisste konfrontasjoners estetikk istedenfor å tilpasse den nye arkitekturen i en slik grad at den ender som en eneste stor karakterløs bygningsmasse, som verken avspeiler forbildene eller samtiden.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.3-1999 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Anne Helmer Alnæs

Forsiden:  Atlanterhavsparken – Ålesund akvarium. Fra interiøret. Foto: K. O. Kristiansen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 5 Tendenser 1999 – arkitekturen i forandring Børre Skodvin
 • 6 Verdens – og byenes – tilstand Bokomtale ved Sven Erik Svendsen
 • 9 Så langt øyet når Leder ved Bjørn Larsen
 • 10 Schibsteds trykkeri i Nydalen, Oslo Narud-Stokke-Wiig Arkitekter og Planleggere AS
 • 17 Havforskningsinstituttet i Bergen Bjerk og Bjørge AS
 • 22 Atlanterhavsparken – Ålesund akvarium Torstein Lervik Arkitektkontor AS
 • 26 Polarmiljøsenteret og Polaria i Tromsø JAF arkitektkontor AS
 • 32 Et kritisk blikk på Polarmiljøsenteret/Polaria Kommentar ved Lars Krane
 • 33 Ingierstrand bad – en fredning verdt Ole A. Krogness og Ola Bettum
 • 38 Miljøgateprosjektet i Drøbak Snøhetta AS
 • 41 Olafiagangen på Grønland, Oslo Snøhetta AS
 • 44 Nederlands ambassade, Oslo Narud-Stokke-Wiig Sivilarkitekter MNAL
 • 48 Sandefjord Tinghus Lund Hagem Arkitekter AS
 • 50 Institutet for högre TV-utbildning, Göteborg Studio Grön Arkitekter AB
 • 54 Betongens konkretisering Professor Arne Eggen