1999 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Interiør/bygg

Inne

Når et arkitektonisk helstøpt bygg nettopp er ferdigstilt, avspeiler det en bevisst holdning til forholdet mellom det innvendige og det utvendige. En helhet. Men etter hvert som årene går, vil ofte det som en gang har vært en helhet, brytes ned. Deler av bygget skiftes ut i ulik takt. Med tiden kan arkitekturen tæres helt opp. For i årenes løp kan både et byggs funksjoner og tilgjengelig byggeteknikk og materialutvalg endre seg. De gamle teglsteinene eller armaturene er kanskje gått ut av produksjon. Snekkeren sier at det går enklere med gipsplater og stålstendere. Mureren har ingen erfaring lenger med å mure hvelv. Opprinnelige møbeltyper er ikke lenger i produksjon. Rommene brukes på en annen måte.

Det norske byggevaremarkedet byr i dag på mellom 150 000 og 200 000 ulike varenummer. Hvert eneste år kommer nye produkter til, og gamle går ut. Du etterspør et produkt og får vite at det ikke føres lenger. Du etterspør en håndverksprosess og får vite at det ikke gis opplæring i slikt lenger. Dette regnes som uttømmende svar. Uten forutgående varsel forandres svært mange viktige forutsetninger for arkitekturen i løpet av et par tiår.

Et byggs indre vil som regel endres lenge før konstruksjonene og det ytre. Spørsmålet blir da hva slags planløsning og utforming det nye interiør skal ha i forhold til de av byggets deler som har lengre levetid. Det kan ved første øyekast se ut som om valget står mellom en nøyaktig gjentakelse av det opprinnelige og muligheten til å gjøre nær sagt hva som helst – at arkitekten er løst fra å ha en bevisst holdning til forholdet mellom det innvendige og det utvendige.

Men det er nettopp her det kreves en arkitektonisk holdning. For et uforpliktende brudd blir for lettvint. Det indre og det ytre kommer i forhold til hverandre enten man vil eller ikke. Heller ikke en tilsynelatende kopiering kan gi oss den opprinnelige helheten tilbake. Vi kommer ingen vei med forsøk på å rekonstruere fortiden, uten å ha fortidens teknikk tilgjengelig og ha fortidens teknikk, ferdigheter og kunnskaper tilgjengelig. Den nye helhet vil måtte være annerledes, og den må skapes bevisst. Møtet mellom det allerede eksisterende og det nye skal ikke være overlatt til tilfeldighetene. Selv et brudd må forholde seg til åstedet. Hver enkelt detalj skal til sist falle på plass i en større sammenheng - det gjør den ikke av seg selv. Målet må være at arkitekten kan stå inne for at det er denne arkitekturen vi fører i dag.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.4-1999 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs

Forsiden: Utsnitt av resepsjon i Sommerrogata 13-15. Arkitekter: Mellbye Arkitekter AS/Dark Arkitekter AS/Beate Ellingsen AS. Foto: Stein Arne Andreassen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 6 Et evig hus Bokomtale ved Jan Carlsen
 • 7 Skissen som kreativ dialog Bokomtale ved Tore Brantenberg
 • 8 Om Herman Hertzbergers arkitektur Tore Brantenberg
 • 13 Inne Leder ved Bjørn Larsen
 • 14 Pascal konditori, Oslo Elin M. Vatn og Nina Frøstrup, interiørarkitekter MNIL, og designer Sigurd Strøm
 • 20 Nytt billettsalg på Oslo Sentralstasjon NSB BA Arkitektkontoret/ Beate Ellingsen AS
 • 24 Sommerrogata 13-15, Oslo Beate Ellingsen AS/Dark Arkitekter AS/ Mellbye Arkitekter AS
 • 32 Arbeidsfellesskapet U 11+, Oslo tURBAN design og arkitektur
 • 36 Ombygging av filmrom til kapell, Oslo Terje Hope, interiørarkitekt NIL
 • 40 Uranienborg terrasse 20, Oslo Snøhetta AS
 • 44 «Opp av aske og ruiner», Hammerfest Askim/Lantto Arkitekter MNAL AS
 • 48 Kontorinnredning for grafisk designbyrå, Oslo Snøhetta AS
 • 52 Sykkelskur i Kinokvartalet, Oslo Oker Arkitektur AS