2000 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Biblioteker

Bøkenes rom

Et bibliotek er som en hule, der du etter å ha dukket inn gjennom den ofte moderate åpningen kommer inn i en grotte fylt opp med alskens dokumenter. Men det du ser er bare en introduksjon. Det er så å si bibliotekets innholdsfortegnelse. For hvert enkelt dokument gir deg muligheten til å tre videre inn i nye enorme grotter. Virtuelle grotter, for å si det med tidens tale. Og selv om bibliotekets areal i kvadratmeter kan være beskjedent sammenlignet med for eksempel en stadion eller et kjøpesenter, er tettheten i innholdet desto større. I bibliotekets dokumenter ligger fakta, opplevelser, tanker og teorier kondensert, nedfelt i tegn og signaler, som en opplevelse mellom to permer, kunne man si tidligere. Men nå finnes også kompaktdisker, videoer og datamaskiner med internettilknytning i bibliotekene. Dokumentene kan fysisk sett bli mye mindre og likevel kvantitetsmessig inneholde mye mer enn før. Og ennå er vi trolig bare i digitaliseringens primitive barndom.

Hvilken betydning denne utviklingen vil få for bibliotekene, er det stadig mange som mener noe om. Noen hevder at miniatyriseringen vil gjøre dokumentene så små at lokalene kan krympes til en brøkdel av det arealet de opptar i dag. Andre setter fokus på den raskt økende mengden av publikasjoner, og den plass de vil måtte kreve både for å oppbevares og leses. Men det dreier seg her også om noe langt mer enn antall kvadratmeter og disponeringen av disse.

For bibliotekene er noe mer enn tilfeldige lagringsplasser, slik enkelte ignorante politikere gir inntrykk av å tro. Bibliotekene representerer orden og systematisering av utgivelsene i en tid da vi i vår del av verden blir overøst med all slags usortert informasjon. Nyttig så vel som unyttig eller likegyldig. Med eller uten datateknologi. Bibliotekene er deler av et nettverk som ivaretar en ordning og systematisering av publikasjoner, og kan derfor ikke erstattes av enkle lagerlokaler eller det til sin bruk utmerkede internett, med likt og ulikt hulter til bulter. I det stille pågår nemlig hele tiden en systematisk ordning av stoffet og registrering av hvor de enkelte objekter finnes til enhver tid. Logistikken i dette systemet ajourføres og opereres av en velutdannet profesjon som står i kontakt med hverandre over hele verden. Et usynlig arbeide, men til uunnværlig nytte for den som skal ferdes i medienes og dokumentenes verden. 

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.1-2000 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs

Forsiden: Fra Universitetsbiblioteket i Oslo. Foto: Jiri Havran