2000 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Plasser og stasjoner

Målestokk én til én

Norges første større curtainwallbygning er revet. Ikke bare de lette innerveggene og ytterveggene som ble demontert, men også selve bæreskjelettet, som måtte sprenges med dynamitt. Denne bygningen skulle da den ble oppført, være svaret på den nye tid, der funksjoner og materialer skifter med stadig nye krav, men bare til en viss grad. For intensjonen var at skjelettet skulle stå i svært lang tid, mens innvendige skillevegger og de lette ytterveggene skulle kunne skiftes ut etter som behovene endret seg. Fundamentene gikk like dypt ned i jorden som bygget var høyt, og var permanent tilført strøm for ikke å ruste. Grundige studier og analyser omkring kontorfunksjoner fra F.S. Platous arkitektkontor lå til grunn for logistikk og mål. All tvil ble ryddet av veien. Det nyklassisistiske tempelaktige Kinopaleet på tomten foran ble fjernet slik at det nye 15 etasjes høye kontorbygget kunne stå fritt, godt synlig for alle og enhver. Ingen skulle være i tvil om at her var den nye tid.

The state of art i internasjonal arkitektur var kommet til provinsen Norge. At forbildet var Lever House i New York, tegnet av arkitektene Skidmore, Owings & Merrill noen få år tidligere, var det full åpenhet omkring. Resultatet ble riktignok litt klumpete og stutt og mindre elegant i detaljering og dimensjonering. Likevel – et lite stykke Amerika i Norge. I dag ville vi kanskje kalt det global arkitektur. For arkitekturen besto stort sett av de samme detaljene vi kunne se i andre bygg fra andre land, og planløsningsprinsippet var omtrent de samme. Likevel var dette bygget mer enn en etterligning etter former fra tidens internasjonale forbilder. Bygget var virkelig et produkt av de internasjonale arkitekturstrømningene på den tiden. En brikke i et omfattende utviklingsarbeid. Det deltok i den internasjonale diskusjonen om hvordan et moderne kontorbygg skulle organiseres, konstrueres og formes.

Nå kommer det fram at fasaden har lekket hele tiden, og at byggets brutto etasjehøyde på tre meter var for lav for dagens tekniske føringer. Dessuten har brudd i strømforbindelsen ført til at korrosjon i stålpelingen for fundamenteringen kan være et faremoment dersom bygget igjen ble tilført full nyttelast og sterk vindpåkjenning samtidig. Det er lett å harselere over disse ekstra uheldige omstendighetene nå 45 år senere, og glemme den optimisme og det pågangsmot som lå bak prosjektet og reisingen av bygget. Men i stedet for å la angsten få overtaket kan det heller være betimelig å ønske flere prosjekter som strekker teknologien – med stor mulighet for å lære noe i målestokk én til én.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.4-2000 var Bjørn Larsen. Redaksjonelle medarbeidere: Ingerid Helsing Almaas og Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs.

Forsiden: Fra Torgalmenningen. Foto: Pål Hoff

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Målestokk én til én Leder ved Bjørn Larsen
 • 10 Johanneskirkeparken Kalve Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA
 • 16 Torgalmenningen Next to Nothing AS
 • 22 Torgalmenningen i Bergen Kritikk ved Siri Skjold Lexau
 • 25 Torgalmenningens elementer Kritikk ved Helge Hjertholm
 • 26 Obstfelders plass Laila Haugan, billedkunstner, Arne Henriksen, sivilarkitekt MNAL, Bjarne Aasen, landskapsarkitekt MNLA
 • 28 Nationaltheatret stasjon LPO arkitektur & design AS
 • 38 Sande stasjon LPO arkitektur & design AS
 • 42 Bryne stasjon NSB Arkitektkontor
 • 48 Mortensrud T-banestasjon og bussterminal Arkitektskap AS
 • 52 Steinerskolen i stavanger, 4. byggetrinn Arbeidsgruppen Hus