2000 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Utstillinger

Ekshibisjonist på vegene av andre

Når du er arkitekt for en utstilling, ligger det i sakens natur at din arkitektoniske løsning skal bære fram utstillingens innhold. Interessen skal fanges direkte gjennom en visuell uttrykksform, uten innfløkte forklaringer. Du kan gjennom arkitekturen la utstillingen skrike, rope, tale, hviske eller mime for å oppnå oppmerksomhet. Men en utstilling kan skrike så høyt eller hviske så innsmigrende den vil, uten å bli registrert som annet enn en masete eller likegyldig støykilde. Din utfordring ligger i å bidra til at utstillingen unngår å havne i inntrykkenes søppelbøtte, i et deponi for likegyldige tanker og framstillinger. Du må også makte å fange tilskuerens interesse og trenge gjennom det moderne menneskes nødvendige filtrering av den overveldende daglige inntrykksmengde. Det kreves en lyttende arkitekt, men likevel ikke en som ikke fortaper seg selvutslettende i utstillingens tema. For arkitektoppgaven er å anrette utstillingen, og nærmest servere den på et fat. På den ene siden skal du som arkitekt både henlede oppmerksomheten på det som skal stilles ut, og på den annen side skal arkitekturen ha et forhold til selve utstillingen. Arkitekturen skal bære utstillingen, og utstillingen skal la seg bære av arkitekturen, og dette krever en finstilt balansegang med hensyn til uttrykksformen. Arkitekturen skal inngå i utstillingen, og utstillingen skal inngå i arkitekturen i en form for symbiose. Denne symbiosen kan oppstå gjennom formal harmonisering så vel som bevisst kontrast. 

En utstilling er et offentlig anliggende. Arkitekten får i denne byggeoppgaven gjennom sin arkitektur legal anledning til å være ekshibisjonist, men må være bevisst på å vise fram noe annet enn bare sitt eget selvbilde. Hun eller han skal fungere i den krevende rollen som ekshibisjonist på utstillerens vegne. 
Bjørn Larsen 

Redaktør for Byggekunst nr.6-2000 var Bjørn Larsen. Redaksjonelle medarbeidere: Ingerid Helsing Almaas og Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs.

Forsiden: Detalj av utstillingskomponent, Bang & Olufsen Machpoint shop. KHRAS arkitekter.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Ekshibisjonist på vegene av andre Leder ved Bjørn Larsen
 • 10 Bang & Olufsen Machpoint shop KHRAS arkitekter
 • 14 Sabotør - Utstilling i Rjukan kraftstasjon MMW Sivilarkitekter MNAL AS
 • 18 Tidsmaskin - mobil utstillingshall MMW Sivilarkitekter MNAL AS
 • 22 Butikk mon-optikus Martin O. Nielsen AS Paal J. Hahrs Arkitekter AS
 • 25 Showroom for Zumtobel staff belysning AS Snøhetta AS
 • 28 Norges paviljong til expo 2000 i Hannover LPO Arkitektur & Design AS
 • 36 Momentum og Nesparken Momentum Arkitektur - temporært arkitekturatelier
 • 42 Vestkantbadet - rehabilitering / ombygging Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
 • 48 "Minner fra et tusenår" Gudmundur Jonsson Arkitektkontor
 • 49 "Skatter på jorden" Gudmundur Jonsson Arkitektkontor
 • 50 Weidemann-rommet i Steinkjær rådhus Gudmundur Jonsson Arkitektkontor