2000 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Hus og hytter

Det gode liv 

«Menneskenes bolig!» utbrøt CNS i en artikkel i B K 4-96, før han ga seg i kast med Le Corbusier og Heidegger. Utropstegnet sier mye om hvilken betydning som tillegges boligoppgaven, enten det dreier seg om boligbygging for de mange eller et enestående praktstykke. Det er i boligen vi lever, den er uttrykk for og ramme om vesentlige deler av tilværelsen. For de tidlige modernistene var løsningen på datidens boligproblem en sentral drivkraft. En forbedring av livskvaliteten, et bedre liv for store deler av befolkningen var en sosial og politisk nødvendighet. 

Forestillingen om det gode liv er fremdeles boligutformingens bærende visjon. Men etter som de fleste av oss har fått det bedre, har forestillingen om det gode liv også forandret seg. Mens folk for 40 år siden var glade for å slippe kullfyring og do i gården, er det ikke lenger nok å ha barnerom og eget bad. Dersom vi får velge, vil vi gjerne ha både to og tre bad, gjesterom, terrasse og hjemmekontor: vi har i økende grad råd til å kjøpe oss den plassen det krever å tilpasse boligen etter det livet vi ønsker oss, og ikke omvendt. Mens halvparten av boligene i 1960 var på 2-3 rom, var denne andelen i 1980 bare en tredjedel, mens andelen boliger med 4-5 rom hadde økt til 39%. Over en million av Norges boliger er frittliggende eneboliger. Gjennomsnittsboligen er blitt større, samtidig som det er færre som bor i den, og den er dyrere per person, mye dyrere. Økningen i boligprisene følges ikke nødvendigvis av en økning i bolig- eller livskvaliteten, men det gode liv krever mer og mer plass. 

Le Corbusier hadde mye å si — ikke bare om det gode liv, om livskvalitet, men også om det riktige liv. Modernistenes sosiale og dermed arkitektoniske idealer hadde en moralsk, mange vil til og med si en moralistisk side som i dag stort sett bare er til stede som øyeblikksvise stikk av dårlig samvittighet hos en og annen av fagets utøvere. Hvem former de mange nye kvadratmetre? Boligen som uttrykk for det gode liv, de vakre og gjennomtenkte omgivelser, er tilsynelatende forbeholdt de privilegerte, nå som før, mens boligbygging for massene overlates til spekulantene. Er arkitektonisk kvalitet bare tilgjengelig for de få i toppsjiktet? Villaene har alltid gitt mulighet for arkitektonisk eksperimentering, ofte i større grad enn oppdragsgiverne har vært klar over. Det er ingen tvil om at disse eksperimentene har gitt mange vakre resultater, dersom de ikke er så spesialtilpasset den enkelte eiers liv at de mister all relevans for resten av oss. Men eksperimenter er noe man gjør for å skaffe seg kunnskap. Hva består denne nye boligkunnskapen i, og hvordan bringes den videre? 

lngerid Helsing Almaas 

Redaktør for Byggekunst nr.7-2000 var Bjørn Larsen. Redaksjonelle medarbeidere: Ingerid Helsing Almaas og Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs.

Forsiden: Fra sommerhus i Vestfold. Arkitekt: Jarmund / Vigsnær AS Arkitekter MNAL. Foto: nispe@datho.no

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 7 Bygninger i Trondhjem Bokomtale ved Ingvar Mikkelsen
 • 10 Enkelhet og sunn fornuft Bokomtale ved Pål Henry Engh
 • 13 Det gode liv Leder ved Ingerid Helsing Almaas
 • 14 Dobbeltbolig Furulund Lund Hagem Arkitekter AS
 • 22 Boligblokk i Bekkelagsveien Hjeltnes og Pettersen Sivilarkitekter MNAL / Knut Hjeltnes AS Sivilarkitekter MNAL
 • 28 Byhavna Svein Skibnes Arkitektkontor AS
 • 34 Munkegata Svein Skibnes Arkitektkontor AS
 • 38 Hus på kanten - idéprosjekt 1996 Fredrik Lund, sivilarkitekt
 • 40 Hytte på Kvitfjell DIV.A arkitekter AS
 • 46 Hytte i Skarsfjord Gisle Løkken, sivilarkitekt MNAL
 • 50 Sommerhytte på Bjerkøya Trine Fay-Lund og Jostein Bjørndal, Sivilarkitekter MNAL
 • 56 Sommerhus i Vestfold Jarmund / Vigsnær AS Arkitekter MNAL