2001 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Boliger

Som hånd i hanske

Å ha et sted å bo er den første forutsetningen for å for en strukturert tilværelse for alle mennesker. Et fast tilholdssted fra dag til dag - en adresse. Boligen er derfor vår mest elementære og viktigste byggeoppgave. Den er det ytre beskyttelseslaget som kommer nest etter klærne, og kan betraktes som vår tredje hud. Men i motsetning til klærne har dette laget ingen vrange og rette. Begge sider er likeverdige, og utgjør sammen et hele. Den gode bolig er som et møbel som slutter seg omkring deg. Det blir både meningsløst og uinteressant å skille mellom eksteriør og interiør. Av all arkitektur er det boligens arkitektur som kommer oss nærmest inn på kroppen. Derfor engasjerer byggeoppgaven bolig i spesiell grad både beboere og arkitekter. Alle har og vil ha en mening om boligens planløsning, konstruksjon og utforming. Bolig er et evig aktuelt og interessant samtaleemne, men samtalene og betraktningene dreier seg som oftest om utseende. 

Nettopp av den grunn har boligen blitt spesiell gjenstand for estetisering — og dermed også et offer for synsing og et objekt for styling. For tiden eser de stadig flere livsstilsbladene utover med visuelt parfymerte og danderte fotos av boliger. Boligene presenteres gjerne ut fra dekoratørenes synsvinkel, med spesiell vekt på de visuelle effektene - virkningene. 

Stikkordet i de siste par årene har vært minimalisme, og spørsmålet som ofte stilles, er om det stadig er denne retningen eller såkalte stilen som er rådende i smaksteten. Det overordnede mål har vært å lage en forenklet komposisjon. En komposisjon som har vært enkel og minimal i formuttrykk, men ikke nødvendigvis i innhold. Formen har ofte tilsynelatende blitt til uten dialog med byggeoppgaven. 

Det kan nå være på sin plass å etterlyse boligen med minimal ressursbruk, minimalt arealbruk og minimal bruk av utvendige effekter — den virkelig minimalistiske boligen som omslutter menneskenes funksjoner vennlig som hanske rundt hånd. 

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.6-2001 var Bjørn Larsen. Redaksjonelle medarbeidere: Ingerid Helsing Almaas og Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs.

Forsiden: Byvilla i Stenerstrasse. Alexander Reichel, Dipl.ing., arkitekt. Foto: Chriatian Richters. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 10 Ord om bygninger i modenismens arkitektur Bokomtale ved Elisabeth Tostrup
 • 11 Minnebok om kropp og sted Bokomtale ved Svava Riesto
 • 12 Rett mann til rett tid Bokomtale ved Sissil Morseth Gromholt
 • 14 Bærekraftige historiske byer? Bokomtale ved Ingvar Mikkelsen
 • 15 Drømmehus Bokomtale ved Ingerid Helsing Almaas
 • 17 Som hånd i hanske Leder ved Bjørn Larsen
 • 18 Rekkehus i Nøkken 70˚ N Arkitektur AS
 • 24 Trehus i Danmark Dombernowsky & Christiansen Arkitekter MAA
 • 29 B/L Svend Foyn Sivilarkitekt MNAL Haga & Grov AS
 • 32 Byvilla i Stenerstrasse Alexander Reichel, Dipl.ing., arkitekt
 • 38 Enebolig i Oslo Knut Hjeltnes AS Sivilarkitekter MNAL
 • 44 Enebolig Schjetlein Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
 • 48 Ungers hus Studio Grön arkitekter AB
 • 50 Tilbygg til enebolig Willy Sveen, sivilarkitekt MNAL
 • 52 Fritidsbolig Finrud Henrik E. Nielsen Arkitektkontor AS
 • 54 "Flat" - en diskusjon om boligens samfunnsmessige rolle 3RW arkitekter