2006 - nr. 3

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Barcode – planlegging i Bjørvika. Utviklingen av Bjørvika er et av de største transformasjonsprosjektene i Oslos historie. Prosjektet «Barcode», et samarbeid mellom MVRDV, ­a-lab AS og DARK AS, ser ut til å representere nye muligheter i planleggingen og utformingen av byområder. Men hva er det egentlig «Barcode» bidrar med? Og for hvem? Marius Grønning m.fl. diskuterer denne og andre anledninger til nytenkning i Bjørvika.

Høgskolen i Østfold

Det markante nybygget fra Reiulf Ramstad Arkitekter AS gir Høgskolen i Østfold nye muligheter. Kommentar ved Einar Bjarki Malmquist.

Besøkssenter, Borgund stavkirke

Askim/Lantto Arkitekter AS har gjenopprettet de opprinnelige landskapsforholdene ved Borgund stavkirke.

Nordvegen historiesenter

Det nye historiesenteret ved middelalderkirken på Avaldsnes av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS.

Redaktør for nr. 3-2006 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Redaksjonelle medarbeidere: Kjell Norvin, Einar Bjarki Malmquist. Interiør: Kathinka Dalseg. Landskap: Alf Haukeland. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

Forside: Fra Sentralbygget, Høgskolen i Østfold. Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Foto:  Kim Müller.