2006 - nr. 8

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Nasjonale turistveger – Statens vegvesen har ferdigstilt 34 prosjekter innenfor satsningen Nasjonale turistveger. Turistvegprosjektet fortsetter sitt arbeid frem til 2015. Hva ligger bak dette landsomfattende arbeidet, og hva karakteriserer de prosjektene som er bygget så langt? Byggekunst presenterer de første av et utvalg prosjekter, med kommentarer ved Alf Haukeland og Erling Dokk Holm.

Bunkerologi

På Lista finnes det antakelig 400–500 bunkere fra den annen verdenskrig, en del av den såkalte Atlanterhavsveggen. Gjennom registrering, bunkersafari, kaffeslurping og bygge-prosjekter har gruppen bak Bunkerologi-prosjektet oppnådd konkrete og tankevekkende resultater. Gruppen er i gang med å grave frem flere av de kamuf-lerte ammunisjons-lagrene, kommandopostene og kanonstillingene, og gjøre dem til tilgjengelige kulturminner i dagens lokal-samfunn. 

Indre Finnmark tingrett

Stein Halvorsen AS har tegnet et tinghus i Tana Bru, et tettsted på Finnmarksvidda. Omtale ved Einar Dahle.

En politisert materialestetikk

Hva er grunnlaget for forestillingen om et nasjonalt arkitekturuttrykk? Mari Lending har sett på det nordiske ambassadekomplekset i Berlin.

Redaktør for nr. 8-2006 var Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • Forskning Ingerid Helsing Almaas
 • 6 Nasjonale turistveger
 • 7 Ordne og presisere Alf Haukeland
 • 9 Fagert ved veien Erling Dokk Holm
 • 12 Lofoten, rasteplass Akkarvikodden Inge Dahlman, Landskapsfabrikken
 • 14 Valdresflye, rasteplass Rjupa Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
 • 16 Helgeland nord, rasteplass Hellåga Inge Dahlman, Landskapsfabrikken og Nordplan AS
 • 19 Ryfylke, fossesti Svandalsfossen Haga & Grov AS og Helge Schjelderup AS
 • 22 Sognefjellet, stopplomme Nufshaug Carl-Viggo Hølmebakk
 • 23 Lofoten, utsiktspunkt Nappskaret Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
 • 24 Havøysund, rasteplass Lillefjord Pushak arkitekter
 • 26 En politisert materialestetikk: Det nordiske ambassadekom­plek­set i Berlin som orkestrering av nasjonal forskjell Mari Lending
 • 34 Indre Finnmark tingrett Stein Halvorsen AS sivilarkitekter MNAL
 • 38 Unplugged Einar Dahle
 • 40 Rehabilitering av sparebanken Møre i Ålesund Slyngstad Aamlid Arkitekter AS
 • 44 Lagerbygning på Kneppeskjær, Oslo Niels Torp Arkitekter AS
 • 48 Bunkerologi Prosjektgruppen Bunkerologi
 • 54 Bokomtaler/nyheter/doktorgrader
 • 60 Årsregister