2007 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Fra 1. februar 2007 gjelder en ny teknisk for­skrift til Plan- og bygningsloven, som blant annet senker den øvre grensen for energiforbruk i småhus og boligblokker. Det innføres nye krav til isolasjonsstandard og ventilasjonssystemer. Ny teknisk forskrift gir oss en mulighet til å fornye norsk arkitektur, en mulighet vi ikke har fått maken til siden etterkrigens boligbyggeri, eller kanskje siden modernismens inntog i populærkulturen på begynnelsen av forrige århundre. Men vi må tenke nytt, og vi må tenke på alt. Er det ikke det vi liker å forestille oss at vi er gode til?

Desperately seeking Tromsø

Hvordan setter man en bydiskusjon i bevegelse? Hvordan engasjerer man folk og kunnskap i samtalene om hva byen skal bli? En by er ikke lenger et politisk prosjekt på den måten den var tidligere, den er en del av våre mentale nettverk, den er større enn seg selv. Tromsø var en av tre arktiske byer som ble presentert i den nordiske paviljongen på arkitekturbiennalen i Venezia i 2006. Ingerid Helsing Almaas har snakket med Knut Eirik Dahl og Kjerstin Uhre.

I-box enebolig, Tromsø

Hva er bærekraftig arkitektur i Norge? Steinsvik Arkitekter har lykkes i å bygge passivhus i et av klodens kaldeste strøk. 

Kommunesenter, Ludesch, Østerrike

Kommunesenteret i landsbyen Ludesch i Østerrike skiller seg ut både i sin funksjonelle og fysiske planlegging. Et klart sosialt program, fleksibel og variert romstruktur, en lokalurban målestokk, bærekraftige konstruksjons- og energiløsninger samles i en integrert løsning. Prosjektet er bærekraftig både i sin økonomiske bruk av begrensede ressurser som tomte-areal og energi, og i bruken av økologiske og «sunne» byggematerialer. Til tross for en økt økologisk motivert investering er prosjektet gjennomført innenfor normale kostnadsrammer. Det er fremdeles få norske prosjekter som kombinerer bærekraft med gjennomarbeidet arkitektur. Hermann Kaufmanns bygg i Vorarlberg kan være et forbilde.

Ringstabekk skole, Bærum

Div.A Arkitekter, Beate Ellingsen og Bjørbekk & Lindheim kombinerer bygg, interiør og landskap i et kompakt skolebygg for ny pedagogikk.

Redaktør for nr. 1-2007 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Use every part of the buffalo Leder ved Ingerid Helsing Almaas
 • 10 i-box passivhus, Tromsø Steinsvik arkitektkontor AS
 • 14 Kvadraturen skolesenter, Kristiansand Arkitektgruppen Cubus AS
 • 16 Kommunesenter Ludesch, Østerrike Hermann Kaufmann
 • 23 Borgen nærmiljøsenter, Asker Hus arkitekter AS
 • 26 Byggematerialer: Klimabelastning, miljømessig forsvarlig levetid og design for gjenbruk Anne Sigrid Nordby, Bjørn Berge, Anne Grete Hestnes
 • 32 Tubaloon, Kongsberg Snøhetta AS
 • 38 Le Corbusiers le cabanon – rom for en blyant og en hjerne Harald Røstvik
 • 43 Desperately seeking tromsø Intervju med Dahl & Uhre Arkitekter AS Ingerid Helsing Almaas
 • 54 Ringstabekk skole, Bærum div.A. arkitekter AS
 • 60 Spatial consumption Philip Kvalbein Hauge, BAS-diplom 2006
 • 61 Understanding Sandnessjøen Hans Martin Aambø, BAS-diplom 2006
 • 62 Bokomtaler/nyheter