2007 - nr. 3

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Bildene våre – Når arkitekter bestiller fotografering av sine ferdige bygg og anlegg, er målet ofte å gjenskape prosjektet slik man hadde det i tankene under prosjekteringen. Vi har forsøkt oss på et eksperiment i dette nummeret av Byggekunst. For en gangs skyld er det redaksjonen som har bestilt fotografering: Presentasjonen av Sinsen T-banestasjon er en uavhengig fortelling, satt sammen av fotografen Ivan Brodey etter bestilling fra oss. Resultatet er blitt en fotofortelling om et sted. Kanskje er denne fortellingen veldig annerledes enn om arkitekten hadde vært involvert, kanskje er den ikke det.

Sinsen t-banestasjon – en fotofortelling

Når arkitektene bestiller fotografering av sine ferdige bygg og anlegg, er målet ofte å gjenskape prosjektet slik man hadde det i tankene under prosjekteringen. Tenk om fotografen fikk velge? Ivan Brodey har tatt sine egne bilder av Sinsen T-banestasjon av Jensen & Skodvin Arkitektkontor.

Besøkssenteret til Nidaros domkirke

Eggen Arkitekters omdiskuterte besøkssenter på Vestfrontplassen er ferdig. Omtale ved Bjørn Otto Braaten.

Øko-arkitekturens historie

Hvordan ble inntrykket av den økologiske arkitekturen som en egen, lukket verden skapt? Artikkel ved vitenskapshistoriker Peder Anker.

Sohlbergplassen

Utsiktspunkt på Turistveg Rondane tegnet av Carl-Viggo Hølmebakk, en arkitektonisk tolkning av Harald Sohlbergs maleri. Omtale ved Alf Haukeland.

Redaktør for nr. 3-2007 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Bildene våre Ingerid Helsing Almaas
 • 10 Ibsenmuseet, Oslo – innredning og utstilling Gudmundur Jonsson Arkitektkontor
 • 14 Besøkssenteret til Nidaros domkirke Eggen Arkitekter AS
 • 18 Nyanser i grått Bjørn Otto Braaten
 • 20 Riksregalieutstillingen i Erkebispegården Eggen Arkitekter AS og NDR v/ Einar Hjeldnes
 • 22 Sinsen t-banestasjon Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS. Fotografier ved Ivan Brodey
 • 32 Den økologiske arkitekturens lukkede verden Peder Anker
 • 40 Sohlbergplassen utsiktspunkt Carl-Viggo Hølmebakk
 • 46 Sohlbergplassen i Atnadalen Alf Haukeland
 • 48 Art:gymsal, Harstad Arkitekt Jim Myrstad
 • 51 Bakgårdshus på Bakklandet August Schmidt, Dipl. Ing.
 • 54 Rådhusplass og torg, Årdalstangen Landskap DESIGN AS
 • 57 Årdal: Industri – tettstad – vegetasjonsskade – grøntstruktursatsing Siri Benjaminsen
 • 60 Kontorlokaler for Thales communication, Oslo Kritt Arkitekter AS, Metropolis arkitektur & design AS
 • 66 Bokomtaler/nyheter/doktorgrad
 • 68 Produktnytt