2007 - nr. 7

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Hytter – Det bygges flere og større hytter her i landet enn noen gang før. Hyttebyggingen er imidlertid svært omdiskutert, både i mange av landets kommuner og på nasjonalt nivå. Hvor stort er det riktig å bygge? Hvordan skal hyttene ligge i landskapet? Tett eller spredt? Og hva er egentlig forskjellen på en hytte og en bolig? Arkitektur N ser på drømmen om fritidsboligen.

Sørum gård, Stange

Gjennom flere år har Are Vesterlid tegnet på ombygginger av Sørum gård i Stange. Juhani Pallasmaa kommenterer en arkitektur som er blitt til over tid.

Å nyte landskapet

Hva betyr det å nyte et vakkert landskap? Landskapsarkitekt Tore Edvard Bergaust ser tilbake til det klassiske og fremover mot forstadskulturen.

Komfort på fritiden

Forventningene til komfort på hytta overgår det vi tar til takke med hjemme. Magdalena Eckersberg har intervjuet interiørarkitektene Birgitte Appelong og Beate Ellingsen.

Redaktør for nr. 7-2007 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.