2007 - nr. 7

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Hytter – Det bygges flere og større hytter her i landet enn noen gang før. Hyttebyggingen er imidlertid svært omdiskutert, både i mange av landets kommuner og på nasjonalt nivå. Hvor stort er det riktig å bygge? Hvordan skal hyttene ligge i landskapet? Tett eller spredt? Og hva er egentlig forskjellen på en hytte og en bolig? Arkitektur N ser på drømmen om fritidsboligen.

Sørum gård, Stange

Gjennom flere år har Are Vesterlid tegnet på ombygginger av Sørum gård i Stange. Juhani Pallasmaa kommenterer en arkitektur som er blitt til over tid.

Å nyte landskapet

Hva betyr det å nyte et vakkert landskap? Landskapsarkitekt Tore Edvard Bergaust ser tilbake til det klassiske og fremover mot forstadskulturen.

Komfort på fritiden

Forventningene til komfort på hytta overgår det vi tar til takke med hjemme. Magdalena Eckersberg har intervjuet interiørarkitektene Birgitte Appelong og Beate Ellingsen.

Redaktør for nr. 7-2007 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Knut Bjørgum, Linda Evensen, Lars Haukeland, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Per Kartvedt, Mari Lending, Tanja Lie, Oddvar Skjæveland.