2008 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tiden – Arkitektur N har lenge hatt som intensjon å følge opp eldre landskapsprosjekter og se hvordan de ble. I 2007 sendte vi fotograf Ivan Brodey til Gardermoen; gjennom flere besøk fra sommer til vinter har han sett hvilke steder og stemninger han fant i skjæringen mellom arkitektur og landskap, bygg, veier og vær. Det han har sett, er blitt en fotoserie som vi håper kan inspirere noen av de som er i ferd med å bestille fotografering av sine bygg og anlegg: Hva ser man etter? Kan man se etter noe mer enn det opplagte?

Tautra Mariakloster

Tautra Mariakloster, tegnet av Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS, har tiltrukket seg den internasjonale arkitektverdenens oppmerksomhet siden ferdigstillelsen i 2006. Nå er nonnene i arbeid og har lukket dørene mot omverdenen. Arkitekten Gro Lauvland og teologen Margunn Sandal har snakket med Jan Olav Jensen om arkitekturens overskridende dimensjon.

Gardermoen landskap

Tiden er landskapsarkitekt­urens viktigste dimensjon. Det er nå gått nesten ti år siden den nye hovedflyplassen på Garder­moen sto ferdig; den unike flyplassen i skogen, der koffertene ruller ­mellom furutrær og lupiner, i regn og sol. Nå har trærne og ­gresset grodd sammen med veier og bygninger. Ble det slik vi ­trodde? Hvis ikke, hva ble det da? Arkitektur N ba fotograf Ivan ­Brodey se på stedene rundt ­flyplassen.

Nordområdene

Barentsområdene har potensial til å utvikle nye, transnasjonale bysoner. Artikkel ved Øystein Rø.

Narrativt vern

Karl Otto Ellefsen gjennomgår vernepraksis i Norge – spesielt i Oslo – sett i forhold til strategier som ligger bak vern av bygninger i andre europeiske byer. Oslos vernestrategi kan beskrives som «narrativt vern», og artikkelen klarlegger innholdet i dette begrepet – både teoretisk og gjennom eksempler. 

Redaktør for nr. 1-2008 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Tiden Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Gardermoen landskap Ivan Brodey
 • 20 Petter Dass-museet på Alstahaug Snøhetta AS
 • 22 Publikumsbygning ved Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk, Lillehammer Carl-Viggo Hølmebakk
 • 24 Paviljong for «salamandernatten», Trondheim Einar Hjel­dnes og Arild Walther Jacobsen
 • 26 Paviljong til dansefestival, Oslo Neven Fuchs-Mikac
 • 28 Tautra mariakloster Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS
 • 30 «Mary mother is the juiciest tomato of them all» Intervju med Jan Olav Jensen ved Gro Lauvland og Margunn Sandal
 • 40 Den norsk-russiske grensen og en ny forståelse Øystein Rø
 • 45 Transborder Kirkenes Hans Jørgen Wetlesen og Øystein Rø, masteroppgave NTNU 2006
 • 46 Rekkehus i vei 228, Longyearbyen Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS
 • 48 Nytt administrasjonsbygg for Viken skog BA, Hønefoss Stein Halvorsen AS sivilarkitekter MNAL
 • 52 Narrativt vern Karl Otto Ellefsen
 • 60 Tthe culture of risk: Investment scenarios Code arkitektur AS
 • 62 Trying to stay while passing through (åsane) Celia Glanfield, masteroppgave BAS 2007
 • 64 Counterbalance Murmansk: How to move the city? Borghild Holsvik, masteroppgave BAS 2007
 • 66 Talerstol til Oslo Rådhus Vigdis Ruud, interørarkitekt MNIL
 • 68 Bokomtaler/nyheter