2008 - nr. 4

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Arkitektenes ord – I dette nummeret har vi funnet noen ord som kanskje kan bli meningsfulle i den offentlige samtalen om arkitektur, en samtale som kanskje kan utvikle seg til en fremtidsrettet arkitekturpolitikk. Det er selvsagt naturlig for den som arbeider i en redaksjon å fokusere på ord, men vårt utgangspunkt og vårt mål er, som alltid, norsk arkitekturpraksis.

Gyldendalhuset, Oslo

Sverre Fehn omtales i internasjonal presse som den norske mesterarkitekten. Og Gyldendal Norsk Forlag AS inngår som en selvfølgelig del av Oslos kulturhistorie. Møtet mellom arkitekten og forlaget har gitt arkitekturfaget og almenn­heten et bygg som utfordrer kjente typologier.

Papirbredden, Drammen

Papirbredden, Drammen kunnskapspark er et bredt anlagt regionalt prosjekt for utvikling av Drammen som kunnskapsregion.

BAF 100år

Bergen Arkitektforening ble stiftet 18. september 1908. Ved markeringen av 100-årsjubileet setter Arkitektur N fokus på byen Bergen: Hva er denne byen? Hvordan ser den ut? Hvordan er den blitt slik? Hva betyr den for folk? Hvilke muligheter har en arkitektforening til å påvirke byens utvikling? BAFs eldste medlemmer gjør seg noen tanker om fremtiden. Kunsthistoriker Erlend Hofstad ser bakover i historien. Stud. arch. Irmelin Vågen og Olafia Zoega har snakket med ulike mennesker på ulike steder i byen, og fotograf Veronica Melå har sett på disse stedene med nye øyne.

Redaktør for nr. 4-2008 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Arkitektenes ord Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Å bygge på kjærlighet – et intervju med Alberto Pérez-Gómez Einar Bjarki Malmquist
 • 16 Gyldendalhuset, Oslo Sverre Fehn
 • 24 Papirbredden, Drammen kunnskapspark LPO arkitektur & design AS
 • 30 Ypsilon, gang- og sykkelbru over Drammenselva Arne Eggen Arkitekter AS
 • 32 Offentlige rom? Hege Maria Eriksson
 • 38 Sluttspillet Thomas McQuillan
 • 42 Tegningens virkelighet – et intervju med Alexander Brodsky Ingerid Helsing Almaas og Einar Bjarki Malmquist
 • 52 Bergen arkitektforening 100 år
 • 54 «Berget, borgen, skipet, sjøen gir Bergen verdig merke» Erlend Hofstad
 • 58 Hva er Bergen? Irmelin Vågen og Olafia Zoega
 • 62 Fellesskapet – et intervju med BAF-leder Kjersti Nerseth Ingerid Helsing Almaas
 • 66 Arkitektenes vokabular og skeive innfall Didrik Hvoslef-Eide
 • 68 Universell utforming – vakker drøm og konkret virkelighet Sigmund Asmervik
 • 73 Bokomtaler/nyheter
 • 76 Produktnytt