2009 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Stedskunstens retorikk – På samme måte som ordet «estetikk», er «sted» et ord arkitekter stadig vender tilbake til og benytter seg av i den retorikken vi omgir vårt daglige virke med. Særlig i diskusjoner der man skal argumentere for arkitekturens verdi, som for eksempel i møte med oppdragsgivere eller lokale myndigheter. Da bruker vi uttrykk som «stedets kvaliteter», «stedstilhørighet», «stedsutvikling». Til og med «stedskunst». Men hva er et sted?

Laugmannsgaten 7, Stavanger. 

Tradisjoner oppstår gjennom endring. Steder endres når noe legges til. Haga & Grov har bygget nytt i det historiske sentrum av Stavanger.

Opera Nordfjord. 

På Nordfjordeid har en vidaregåande skple funnet sammen med et nytt kulturhus. Sammenføringen og overlappingen av de to programmene har vært et inspirerende syn på sosial bærekraft, et programmessig mesterstykke: Stedskunst i beste forstand.

Stedets tyranni. 

Forestillingen om at et «sted» består av en samling kvaliteter man kan forsyne seg av i utformingen av det nye, har dype røtter i norsk og europeisk arkitekturtradisjon. Mari Hvattum tar for seg stedsbegrepet.

Alexa Wrights «I». 

Estetikken har lært oss å sette likhetstegn mellom det Vakre, det Sanne og det Gode. Mark Cousins bruker Alexa Wrights fotokunstprosjekt «I» til å dissekere denne tilsynelatende opplagte treenigheten, og finner et underliggende ondsinn.

Redaktør for nr. 4-2009 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.