2009 - nr. 4

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Stedskunstens retorikk – På samme måte som ordet «estetikk», er «sted» et ord arkitekter stadig vender tilbake til og benytter seg av i den retorikken vi omgir vårt daglige virke med. Særlig i diskusjoner der man skal argumentere for arkitekturens verdi, som for eksempel i møte med oppdragsgivere eller lokale myndigheter. Da bruker vi uttrykk som «stedets kvaliteter», «stedstilhørighet», «stedsutvikling». Til og med «stedskunst». Men hva er et sted?

Laugmannsgaten 7, Stavanger. 

Tradisjoner oppstår gjennom endring. Steder endres når noe legges til. Haga & Grov har bygget nytt i det historiske sentrum av Stavanger.

Opera Nordfjord. 

På Nordfjordeid har en vidaregåande skple funnet sammen med et nytt kulturhus. Sammenføringen og overlappingen av de to programmene har vært et inspirerende syn på sosial bærekraft, et programmessig mesterstykke: Stedskunst i beste forstand.

Stedets tyranni. 

Forestillingen om at et «sted» består av en samling kvaliteter man kan forsyne seg av i utformingen av det nye, har dype røtter i norsk og europeisk arkitekturtradisjon. Mari Hvattum tar for seg stedsbegrepet.

Alexa Wrights «I». 

Estetikken har lært oss å sette likhetstegn mellom det Vakre, det Sanne og det Gode. Mark Cousins bruker Alexa Wrights fotokunstprosjekt «I» til å dissekere denne tilsynelatende opplagte treenigheten, og finner et underliggende ondsinn.

Redaktør for nr. 4-2009 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.