2011 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitekturens år – Framtiden ligger bak oss. Hva kan vi gjøre med historien? Arkitektur N vil i Arkitekturens År 2011 markere NALs 100-års jubileum ved å utforske det erfaringspotensial som ligger i historien. Historien er en ressurs for framtiden. Vi lar oss ofte lokke av det lettbeinte og tilsynelatende uskyldshvite begrepet innovasjon; historien kan bli en verdensvant utfordrer, rik på kunnskap og nye innsikter.

Framtiden ligger bak oss

Framtiden må tenkes på nytt. Visjonen om et samfunn basert på en progressivistisk idé om ubegrenset vekst er en hildring. 90% av framtidens bygg er som vi vet allerede bygget. Framtiden ligger dermed bak oss.

Historiens rolle – Intervju med Alberto Pérez-Gómez

Det bildet som er tegnet av historien kan ofte virke svært fast, som om historikerne har fastslått en gang for alle hvordan ting var, og hvordan vi skal forstå og forholde oss til fortiden. Men all historie er fortolkning, sier Alberto Pèrez-Gòmez, og vi må ikke la oss binde av 1800-tallets klassifiserende forståelse av arkitekturhistorien. Historien kan i stedet vise vei til de virkelig viktige spørsmålene for dagens mennesker.

Det norske huset – Intervju med Brit Andresen

Antakelig kan man ikke snakke om ”det norske huset” så veldig mye lenger. Siden begynnelsen av modernismen er verden blitt mindre og mindre, mens menneskene er blitt flere og flere, og flytter seg mer og mer rundt. Samtidig deler vi interesser og idealer på tvers av natur- og kulturgrensene – og det er kanskje ikke noe som har påvirket norsk boligarkitektur mer de siste 100 årene enn ønsket om å kunne bygge tynt og lett, i nær kontakt med vakre naturomgivelser. Brit Andresen har kunnet gjøre det.

Hvor liten kan en hytte være? 

Et enkelt byggverk for en familie på fire. Hva trenger man egentlig?

Redaktør for nr. 1-2011 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.