2011 - nr. 3

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Holmenkollen – Holmenkollen nasjonalanlegg er skihistorie og byhistorie. De nye bakkene sto ferdig til VM i 2011.

Holmenkollen Nasjonalanlegg

Et av verdens mest komplette skianlegg har siden 2008 vært under bygging på Holmenkollen. Holmenkollbakken, Midtstubakken, langrenns- og skiskytterstadion og løypenettet rundt sto klart til vm i 2011.

Naturlige egenskaper

Allerede på 1700-tallet ble bruken av de greske søyleordnene sett på som stilkopiering. – Form må komme fra materialenes egenskaper og bruk, mente Carlo Lodoli. Lyder det kjent?

Vestfold og Alfaset krematorier

Dagens krematorier skal være religionsnøytrale, men verdige steder, der pårørende fra alle samfunnets kulturer kan følge alle deler av prosessen. Vi presenterer vestfold og alfaset krematorier. – i et samfunn som streber etter kontroll over døden, binder arkitekturen sammen natur og kultur, sier Per Olaf Fjeld.

Redaktør for nr. 3-2011 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

Forside: Holmenkollbakken, Oslo. Arkitekter: JDS Architects. Foto: Ivan Brodey

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Turistattraksjon Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Aktuelle prosjekter
 • 14 Holmenkollen nasjonalanlegg Foto: Ivan Brodey
 • 30 Holmenkollbakken JDS Architects
 • 38 Midtstubakken ØKAW AS Arkitekter MNAL
 • 46 Den nasjonale scene Ola Bettum
 • 57 Framtiden ligger bak oss - Arkitekturens år
 • 58 Naturlige egenskaper Marc J. Neveu
 • 66 Møte med fortiden Ragnvald Bing Lorentzen
 • 74 Nye kontorer for USBL, Oslo Ledsten Arkitektur AS
 • 80 Samfundshuset, Byggekunst nr. 9-10 1946 Ove Bang
 • 86 Et brudd med fortiden? Leif D. Houck
 • 89 Krematorium
 • 90 Vestfold krematorium, Sandefjord Pushak AS
 • 98 Alfaset krematorium, oslo Arkitektene AS – arkitekt MNAL NPA Espen Eskeland og Dyrvik Arkitekter AS
 • 106 Krematoriet og det nøytrale rommet Per Olaf Fjeld
 • 112 Ice music festival Helder Neves et. al.
 • 118 Enebolig i Ladeveien, Oslo Ratio arkitekter AS / SivilarkitektMNAL Stein Stoknes
 • 126 Passivhus – bare måtte ha det Einar Bjarki Malmquist
 • 130 Etterlysning: miljøregnskap for ventilasjonsanlegg Anne Sigrid Nordby
 • 134 Innlegg/nyheter/bokom­taler/produktnytt