2011 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Rockheim – 90% av framtidens bygg er allerede bygget. Transformasjon krever både følsomhet og klare strategier. Rockheim viser vei.

Rockheim, Trondheim

Det nye programmet for et nasjonalt senter for pop og rock var dobbelt så stort som det bevaringsverdige bygget det skulle inn i. Pir II løste oppgaven med en strategi basert på tydelige kontraster og uredd volumhåndtering.

Virkningshistorier 

Bygninger varer lenge, og former liv og virkelighet for mange fler enn de som bygget dem. Framtiden ligger bak oss. Historien, særlig arkitekturhistorien, er et virksomt nærvær som ikke kan velges bort, sier Mari Hvattum. 

Dune House, Thorpeness

Jarmund/Vigsnæs’ første prosjekt i England står ferdig på stranda i Thorpeness.

Redaktør for nr. 4-2011 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Historienes kraft Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Sommerhus, Hallangen Irene Sævik sivilarkitekt MNAL
 • 18 Hoffsveien 4, Oslo. Resepsjon Design & Interiør AS
 • 22 Bedriftens speil Ellen Klingenberg
 • 24 Dune house, Thorpeness, England Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
 • 29 Et lite stykke Norge? Oliver Lowenstein
 • 33 Framtiden ligger bak oss - Arkitekturens År
 • 34 Virkningshistorier Mari Hvattum
 • 42 Framtidens bygg Foto: Eivind Stensnes
 • 46 Rockheim, Trondheim Pir II AS
 • 58 Rockheim, parken Agraff AS
 • 62 Ganske rocka Erik Langdalen
 • 70 Omkring Munch museet. Fra Byggekunst nr. 6-1963 Christian Norberg-Schulz
 • 73 Tre i by – Kunnskapsbehov ved bruk av tre i store urbane bygninger Judith Thomsen
 • 80 Aktuelle prosjekter
 • 82 Doktorgrader/bokom­taler/nyheter/produktnytt