2011 - nr. 5

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Shared space – "Jeg ser ikke noen grunn til å skille vanlig bytrafikk fra annen aktivitet i det offentlige rom," sier ben Hamilton-Baillie. Er dette neste skritt i byutviklingen?

Shared space

Se for deg en by uten fortau. Ikke fordi bilene er forsvunnet, eller fordi fotgjengerne er forvist til broer og tunneler, men fordi alle typer trafikanter deler det offentlige rommet. Den konvensjonelle delingen av gaterommet er opphevet. – Vi forstår menneskelig atferd bedre nå enn vi gjorde før, sier Ben Hamilton-Baillie. Ola Bettum og Einar Lillebye har snakket med en av de ledende talsmennene for såkalt shared space.

Naust på Aure

TYIN tegnestue er tilbake fra Thailand. Med seg har de erfaringen med bearbeiding av gjenbruksmaterialer, møtet mellom skrot og presisjon.

Steilneset minnested, Vardø

Mellom 1600 og 1692 ble 91 mennesker dømt for trolldomsutøvelse i Finnmark, og henrettet på bål. De fleste av dem i Vardø. Peter Zumthor og Louise Bourgeois har samarbeidet om et minnested for ofrene for hekseforfølgelsen. prosjektet er en del av nasjonale turistveger.

Redaktør for nr. 5-2011 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 “wish we were here” Ingerid Helsing Almaas
 • 14 Aktuelle prosjekter
 • 16 Shared space: Neste skritt i byutviklingen? – Intervju med Ben Hamilton-Baillie Ola Bettum og Einar Lillebye
 • 26 SAF-paviljongen, Stavanger KAP – Kontor for Arkitektur og Plan AS
 • 28 Naust på Aure Tyin tegnestue Arkitekter AS
 • 33 Framtiden ligger bak oss - Arkitekturens år
 • 34 Steilneset minnested, Vardø Louise Bourgeois og Peter Zumthor
 • 42 1:1 – in-between architecture, v&a, London Studio Mumbai Architects
 • 48 Kina ser seg ikke tilbake – inntrykk fra en urban landsby i Beijing Marie Monsen
 • 56 “status og fattigdom”, 1974 – en kontroversiell utstilling om boliger og forbruk Ellen S. Klingenberg
 • 65 Frykten for fargene Mette L‘orange
 • 78 Frykten for fargene Doktorgrader/kommentar/bokom­taler/nyheter/produktnytt