2011 - nr. 6

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Bybanen i Bergen – Bergens nye bybane er en realitet, og den er blitt en suksess. Stille og effektiv snor den seg gjennom sentrumsgatene og videre gjennom Bergensdalen. Uten å forurense.

Bellonahuset

Et av nybyggene på Vulkan-tomta i Oslo er blitt Bellonas hovedkvarter. Bygget var det første av FutureBuilts forbildeprosjekter, og skulle være klimanøytralt og bidra til et godt bymiljø. Er forventningene innfridd?

Tverrfjellhytta utsiktspaviljong

Snøhetta bygger endelig ved Snøhetta. Paviljongen på Tverrfjellet skal formidle mellom en menneskelig skala og det åpne landskapet på Dovrefjell.

Bybanen i Bergen

Bergens nye bybane åpnet i juni 2010. Planene hadde kvernet rundt blant politikere og fagfolk i lang tid. Svært lang tid. Behovet for effektiv og ikke forurensende kollektiv-transport ble til slutt åpenbart, og resultatet er full klaff.

Redaktør for nr. 6-2011 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Godt nok? Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Aktuelle prosjekter
 • 14 Bellonahuset, Oslo LPO Arkitekter AS
 • 22 Et slående eksempel Harald N. Røstvik
 • 27 Vulkan: Grepet som utløser energi – intervju med Marius Wormdal, LPO arkitekter AS Einar Bjarki Malmquist
 • 30 Fagerborg barnehage, Oslo Reiulf Ramstad Arkitekter AS
 • 36 Tverrfjellhytta utsiktspaviljong Snøhetta Oslo AS
 • 41 Framtiden ligger bak oss - Arkitekturens år
 • 42 Solbergtårnet rasteplass, Sarpsborg Saunders Architecture
 • 50 Guvernør Macquaries kiste – en verden i et møbel Ingerid Helsing Almaas
 • 58 En arkitekts drøm og arbeidsgrunnlag Helge Hjertholm
 • 65 Bybanen i Bergen Foto: Ivan Brodey
 • 68 Et langt svangerskap Lars Kristian Alsaker
 • 76 Bybanen i Bergen – design Arkitektgruppen Cubus AS, Kontrapunkt, Fuggibaggi og T-Michael
 • 81 Bybanen i Bergen – baneanlegg og landskap Norconsult AS i samarbeid med Asplan Viak og Terje Kalve Landskapsarkitekter AS
 • 86 Mer by i bergen. Kvalitet og urban transformasjon, eksempelet Wergeland Stein Furru
 • 92 Bokom­taler/nyheter/produktnytt