2011 - nr. 7

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ground Zero – Tiårsmarkeringen for terrorangrepene 11. september satte på nytt søkelyset på Snøhettas paviljong. Ifølge Craig Dykers er det tvilen som er det viktige.

Ground Zero

Minneparken på Ground Zero er åpnet for publikum, mens Snøhettas paviljong, det underjordiske museet og flere av prosjektene omkring fremdeles har lenge igjen til ferdigstillelse. Sett fra byggeplassgjerdet reiser den skimrende paviljongen mange spørsmål – det er ikke bare bygningen som ikke er ferdig. Arkitektur N har snakket med Craig Dykers.

Framtidens Grønland

Nuuk er inne i en byfornyelsesprosess ledet an av det grønlandske arkitektfirmaet tnt nuuk og norske Dahl & Uhre, og som en start på prosjektet skal den enorme boligblokken Blok P rives. Blokken står som et monument over feilslått dansk kolonialisme i et samfunn som fortsatt er preget av kolonitiden, og som har et større skille mellom fattig og rik enn USA. Rivingen av Blok P gir muligheter til å se framover og legge bak seg en sår historie, men er landet klar for å la alle grøn-lendere ta del i framskrittet?

Boliger i Korsgata 5

I det tette og varierte bymiljøet på Grünerløkka har Reiulf Ramstad Arkitekter vært både prosjekterende og prosjektledere for et nytt boligprosjekt.

Redaktør for nr. 7-2011 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.