2011 - nr. 8

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ligger framtiden bak oss? I arkitekturens år 2011 har Arkitektur N forsøkt å se bakover. Ikke for å finne frem til fortidens sannheter, men for å finne nye måter å belyse dagens spørsmål på.

Regjeringsbygningen – et bygg for framtiden? 

Odd Brochmann m.fl. kommenterer konkurransen i 1940, Erling Viksjø presenterer prosjektet sitt i 1959, Einar Bjarki Malmquist spør hva mulighetene er i 2011.

Arkitektoniske anakronier

Til forskjell fra anakronismen, som bare betyr at noe har havnet i feil tid, har anakronien kraft til å sprenge hele vår konvensjonelle kronologiske historieforståelse i stykker. Mari Lending forfølger anakronien i to nye kunstprosjekter som begge har fortiden som utgangspunkt.

Ole-Johan Dahls Hus, Oslo

Med Informatikkbygningen, også kalt Ole-Johan Dahls Hus, har Lund Hagem Arkitekter knyttet det strenge formspråket på Blindern sammen med Gaustadbekkens grønne dalføre. 

Redaktør for nr. 8-2011 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 11 Framtiden ligger bak oss – et språk for flere muligheter Ingerid Helsing Almaas
 • 14 Aktuelle prosjekter
 • 17 Framtiden ligger bak oss - Arkitekturens år
 • 18 Regjeringsbygningen – et bygg for framtiden? Foto: Ivan Brodey
 • 20 Det finnes flere muligheter – om Regjeringskvartalets framtid Einar Bjarki Malmquist
 • 24 Byggekunst 1959: Regjeringsbygningen, Oslo Erling Viksjø
 • 30 Byggekunst 1949: Konkurransen om Regjeringsbygningen Kommentarer ved Odd Brochmann, Herman Munthe Kaas/Frithjof Reppen, Lidvard Hallset
 • 34 Ligger framtiden bak oss? Intervju med Kenneth Frampton og Juhani Pallasmaa Ingerid Helsing Almaas
 • 42 Under fire øyne – utsmykking, høgskolen i Vestfold Helene Stub
 • 46 Arkitektoniske anakronier (Venezia) Mari Lending
 • 56 Odd Brochmann og fortellingene om hus Peter Butenschøn
 • 65 FOU- prosjekt, KHiB Petter Bergerud
 • 70 Ole-Johan Dahls hus, Oslo Lund Hagem Arkitekter AS
 • 80 Urban natur – Arkitekturens År 2011 - Nord Medlemmer av Nord-Norges arkitektforening, landskapsarkitekter, interiørarkitekter m.fl.
 • 86 Diplomprosjekt AAA: Solaris Lars Bakke
 • 88 Årsregister
 • 94 Bokom­taler/ nyheter/produktnytt