2012 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Fjordbyen: en drøm blir virkelighet. Byutviklingsprosessen i Bjørvikaområdet er en av de mest gjennomdiskuterte noensinne. Halvor Weider Ellefsen har sett på planleggingen av den bydelen som er i ferd med å ta form.

Fjordbyen, Oslo

Byutviklingsprosessen i Bjørvikaområdet er en av de mest gjennomdiskuterte noensinne. Høyhusrekken i Barcode tar større og større plass i fjordkanten. til tross for protestene underveis er området en konsekvens av en villet utvikling, påpeker Halvor Weider Ellefsen. Ivan Brodey har tatt bilder av Bjørvika slik området er i dag.

Fogo Island, Newfoundland

Økonomien skal tjene samfunnet og kulturen, og ikke omvendt. Saunders Architecture fra Bergen tegner kunstnerhus for gründerorganisasjonen Shorefast på den lille øya Fogo utenfor Newfoundland. Ny arkitektur i samspill med det eksisterende.

Bekkestua stasjon

Arne Henriksens stasjonsbygg på Bekkestua i Bærum knytter sammen buss og bane, oppe og nede, i et konstruktivt klart knutepunkt.

Redaktør for nr. 2-2012 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.