2012 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Kulturhus i Norden – Kulturhusene skal trekke kreative krefter til det post-industrielle bysamfunnet. men harpa i reykjavik er mer enn et bygg, mer enn et kunstverk, mer enn et landskap. Ola Bettum skriver om et nordisk byrom.

Arkitektur er en utøvende kunst

Vi har lært at ordet ”arkitekt” kommer fra gammelgresk og betyr ”øverste byggmester”. Men kanskje er det ikke så enkelt. Betegnelsen ”arkitekt” dukker også opp i antikkens dramaer, der den beskriver en som leder andre i handlinger som skaper orden. Arkitekter i dag ser fremdeles seg selv gjennom 1800-tallets briller, sier Alberto Pérez-Gómez. Men arkitektur handler ikke om å lage bilder. Det er en utøvende kunst. 

Harpa, Reykjavik

I havgapet ut mot Grønland ligger Islands nyeste praktbygg. Henning Larsen har sammen med Batteriid, Landslag landskapsarkitekter og Olafur Eliasson strukket Reykjavik sentrum ut mot havnekanten. Men Harpa er mer enn et bygg. 

Kilden, Kristiansand

Ved havna i Kristiansand sentrum ligger byens nye konsert- og operahus, tegnet av finske ALA Arkitekter etter den åpne konkurransen i 2005. Bølgeveggen speiler skillet mellom fantasi og virkelighet, mellom estetikk og dieseldunst. Erling Dokk Holm kommenterer det nye bygget.

Redaktør for nr. 4-2012 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Øyeblikkets arroganse Ingerid Helsing Almaas
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 14 Arkitektur er en utøvende kunst Alberto Pérez-Gómez
 • 24 Slepp fri sauene/allmenning Nicholas Møllerhaug
 • 28 Klong Toey ­Community Lantern, Bangkok Tyin Tegnestue
 • 34 Ildsjeler Helen & Hard AS
 • 42 Harpa – Reykjavik Konsertsal og Konferansesenter Henning Larsen Architects og Batteriid Arkitekter, Landslag efh
 • 58 Er byen overflødig? Ola Bettum
 • 64 Teater- og Konserthuset Kilden, Kristiansand ALA Architects i samarbeid med SMS Arkitekter AS
 • 78 Estetikk, diesel og fiskeslo Erling Dokk Holm
 • 82 Margarinfabrikken barnehage, oslo NAV AS Arkitekter MNAL, Studio hp as
 • 94 Sømløst samarbeid – intervju med Petter Abrahamsen og Håkon Vigsnæs Ellen S. Klingenberg
 • 102 Diplom AHO: Bærekraftige boliger Mats Resch og Hans-Kristian Hagen
 • 104 Diplom AHO: Fleksible flerbruks­boliger Kristin Bevreng
 • 106 Diplom AHO: Working and living in Kuala Lumpur Miriam Sivertsen
 • 108 Feilsitering og hovmod Ajas Mellbye
 • 109 Kan vi planlegge for en ny livsstil? Stig Larssæther og Eli Støa
 • 110 Bokom­taler/ produktnytt