2013 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Kanel og samarbeid – Tyin Tegnestue har bygget opp opplæringssenter for kanelbønder i Sumatra. - Den fine ideén kan vi godt gi deg gratis. Men gjennomføringen er det som er vanskelig, sier de. Ingerid Helsing Almaas har snakket med Yashar Hanstad og Andres Gjertsen om kaneltre og norsk byggeskikk.

Skitt, kanel og summen av tusen valg

Etter at de hadde bygget ”sommerfuglhusene” i Thailand ble de unge arkitektstudentene Yashar Hanstad og Andreas G. Gjertsen kastet ut i en ny tilværelse, med internasjonale priser og mye medieoppmerksomhet. I løpet av kort tid har Tyin tegnestue blitt et etablert navn i norsk arkitektur, med prosjekter som strekker seg fra et barnehjem på grensen til Burma til en kanelfabrikk på Sumatra. Men hvordan skal de klare å overføre erfaringene sine til en norsk virkelighet? 

Ingerid Helsing Almaas har snakket med Tyin tegnestue om ”The Tyin touch”, den bratte læringskurven og hvordan det nye senteret for kanelarbeidere på Sumatra ble til.

Lambda for enhver pris?

Som høyhus bryter Lambda-prosjektet med den konvensjonelle måten å organisere kunstmuseer på. Finnes det egentlig noen fordeler ved å velge en vertikal fremfor en horisontal organisering? Og hvordan vil Lambda kunne fungere som museumsbygg? Sivilarkitekt Arne Gunnarsjaa har studert prosjektet og mener at Lambda skaper flere problemer enn det løser.

Mellom konstruksjon og sammenbrudd

Norske bygningsmyndigheter satser for ensidig på passivhuset som løsningen på fremtidens klimautfordringer. Dette kan gå fryktelig galt, skriver sivilarkitekt Bjørn Berge.

Den blågrønne byen

Økende nedbør og flere flomutsatte områder gjør vann og vannhåndtering til en viktig del av opplevelsen av byen. Det finnes allerede interessante prosjekter på området ”blå-grønn”-byutvikling, blant annet Svartdalen i Oslo og Ilabekken i Trondheim.

Knapphet og kreativitet på 33.breddegrad

Masterstudenter fra AHO har reist den lange veien til Chiles Stillehavskyst for å lære å bygge. I ”Ciudad Abierta”, den åpne byen, tar de poesien til hjelp.

Redaktør for nr. 1-2013 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 13 Er det bare flaks? Ingerid Helsing Almaas
 • 14 Aktuelle prosjekter
 • 18 Cassia Coop Training Centre, Sumatra, Indonesia Tyin tegnestue
 • 26 Summen av tusen valg – intervju med Tyin tegnestue Ingerid Helsing Almaas
 • 34 Et sted begynner det. Foto / Portretter Frank Ludvigsen
 • 40 Mellom konstruksjon og sammenbrudd. Prinsipper for en bærekraftig byggeforskrift Bjørn Berge
 • 50 Blågrønn by
 • 52 Byen og naturkreftene – Nettverket blågrønne byer Kathrine Strøm og Elin T. Sørensen
 • 58 Blågrønn by / Svartdalen, Oslo COWI AS
 • 63 Blågrønn by / Ilabekken, Trondheim Asplan Viak AS/Multiconsult AS
 • 70 Knapphet og kreativitet på 33. breddegrad. Et samarbeidsstudio på E[ad], Chile/AHO, Oslo Michael Hensel, Christian Hermansen Cordua
 • 80 Arne Korsmo og Sverre Aasland – materialer og farger Jon Brænne
 • 88 Gammel dame landet Benedicte Aars-Nicolaysen
 • 92 Lambda for enhver pris? Arne Gunnarsjaa
 • 95 Røstviks unødvendige bekymringer Henriette Salvesen og Per Rygh
 • 97 Bokomtaler / Nyheter / Produktnytt