2013 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Skoler og dagslys – Gir dagens kompakte skolebygg for dårlig dagslys i klasserommet? mye tyder på det. forsker Leif Houck har sammenlignet vinnere og tapere i ti arkitektkonkurranser om nye skoler. Resultatene er oppsiktsvekkende.

Mørke rom

Skolebyggingen i Norge ser ut til å være inne i et paradigmeskifte, sier forsker Leif Houck. Mens det tidligere var vanlig å utforme skolebygg med fingerstruktur, viser undersøkelser at det nå er kompakte skolebygg som vinner arkitektkonkurransene. Men er denne endringen til elevenes beste? Mye tyder på at kompaktskolene gir for dårlig dagslys i klasserommet. Arkitektur N nr.2-13 presenterer Houcks forskningsartikkel. I tillegg har journalist Helle Benedicte Berg snakket med oppdragsgiverne, brukerne og arkitektene for de nye skolene.

Det viktige vedlikeholdet

Avisene er fulle av beskrivelser av forfall i det offentlig rom. Hvorfor er det slik? Og hva gjør vi med det? Landskapsarkitekt i Bymiljøetaten, Reidun Stubbe, deler sine tanker og erfaringer om hva som skal til for å opprettholde gode bymiljøer.

Lys og form på Stockholmsmessen

Norske Daniel Rybakken og japanske Oki Sato har formgitt hvert sitt rom; enkle og forfinede steder laget av lys og presist behandlede materialer. Interiørarkitekt Nina Haeg rapporterer fra Stockholmsmessen.

Bro over avgrunnen

Ghilardi og Hellsten har bygget en bro over Nord-Europas dypeste fjellkløft. Monteringen av broen var nesten like dramatisk som resultatet.

Utsikt over juvet 

Med flere besøkende til fossefallet i Gudbrandsjuvet er det blitt behov for et utvidet servicetilbud. Jensens & Skodvins nye kafé gir hjørneplass og utsikt til alle.

Filmindustri ved Akerselva

Space Group har omorganisert et gammelt industribygg ved Akerselva til lokaler for Signal mediahus. Her skal arkitekturen danne en scene for utveksling av ideer mellom ulike filmstudioer.

Redaktør for nr. 2-2013 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Helt grunnleggende Ingerid Helsing Almaas
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 14 Skolelys i mørke skoler? Dagslysets kår i konkurranseprosjekter for nye skoler Leif D. Houck
 • 28 Kompakt form er lik mindre dagslys Helle Benedicte Berg
 • 32 Romlige opplevelser: Lys og form på Stockholmsmessen Nina Haeg
 • 40 Servicebygg, Gudbrandsjuvet Jensen & Skodvin Arkitekter AS
 • 52 Signal Mediahus, Nedre gate 5-7, Oslo Space group AS
 • 62 Transformer, scenepaviljong i Fredensborgveien, Oslo Rintala Eggertsson Arkitekter m.fl.
 • 66 Sabetjohk gangbro, Kåfjord Bitschnau GmbH, Dipl.-Ing. Florian Kosche AS, Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS
 • 72 På lag med tiden. Driftsbudsjetter og vedlikehold i landskapsarkitekturen Reidun Stubbe
 • 80 Studentprosjekt BAS: Architecture of Revolt Anders Rubing og Erlend A. Bolstad
 • 82 Studentprosjekt BAS: Militære landskap Siri Myredal Ludvigsen og Liv Marit Dønnem Søyseth
 • 84 Studentprosjekt BAS: Life Line no. 4 Fatemeh Tehrani og Fangzhou Song
 • 86 Skuffende og uriktig kritikk av Lambda Lisbeth Halseth og Jens Richter
 • 88 Konkurranser og bærekraft: svak innsats fra NAL? Chris Butters
 • 90 Bokomtaler / nyheter / produktnytt