2013 - nr. 3

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Byens ikoner – Tjuvholmen er en del av konseptet fjordbyen Oslo. Med Astrup Fearnley museet viser eiendomsutviklerne, som nå liker å kalle seg “bybyggere”, hva de kan få til. Halvor Weider Ellefsen og Ulf Grønvold lar seg ikke overbevise.

Byens ikoner

Tjuvholmen Icon Complex, som blant annet inkluderer Astrup Fearnley Museet, tar mål av seg til å være et av Oslos nye ikoner. Halvor Weider Ellefsen og Ulf Grønvold har studert komplekset og lar seg ikke overbevise. – Som arkitektur er bygget i overkant styrt av sin overordnede, ikonografiske karakter, skriver Ellefsen.

– Astrup Fearnley Museets nye lokaler tiltrekker seg stor oppmerksomhet, men som utstillingssted er det langt fra på topp, til tross for at det er et nybygg, skriver Ulf Grønvold. I tillegg til omtalene rommer Arkitektur N nr.3-2013 en omfattende presentasjon av bygg og interiør, med fotografier av blant andre Ivan Brodey.

Å bygge med planter 

Mer enn 70 år etter at Henry Ford presenterte sin “Soy Bean Car”, med karosseri av hampfiber og soya, begynner sci fi-drømmen å bli noe mer enn en kuriositet. I dag forskes det på hvordan såkalte biokompositter, plantebaserte og oljefrie materialer, kan brukes i en bærekraftig byggebransje. – I nær fremtid er det stor sjanse for at hus av planter vil komme på markedet, skriver to av forskerne, John Christer Høiby og Anil N. Netravali.

Sengen under himmelen

Landskapsarkitekt Anne K. Irgens diskuterer hva som må til for å skape et godt gravplasslandskap, og ser på tre nyere kirkegårdsanlegg, på Jåttå, Seim og Leira. – Utformingen av kirkegårder krever at man både tar hensyn til den følelsesmessige og åndelige dimensjonen, og det faktum at gravplassen skal være et funksjonelt anlegg, der våre jordiske levninger skal komposteres og bli til jord, skriver Irgens.

Mot samme mål

Arkitekter og interiørarkitekter er ofte involvert i de samme prosjektene, men trekker ikke alltid i samme retning. Hva er forutsetningene for et vellykket resultat? Interiørarkitekt Kaja Geiran har snakket med to tverrfaglige team som har jobbet tett sammen om to hytteprosjekter.

Et lite stykke Norge i Katmandu

Kristin Jarmund Arkitekter har bygget ambassadørbolig i Katmandu. Gårdsrom og terrasser knytter anlegget til det eksisterende kanselliet fra 2008, mens materialbruken reflekterer lokal byggeskikk.

Redaktør for nr. 3-2013 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 10 Skal det være et ikon? Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Nye prosjekter
 • 14 Sengen under himmelen Artikkel av Anne K. Irgens
 • 24 Leira kirkegård, Trondheim Asplan Viak AS
 • 28 Seim kirkegård, Lindås Riss Landskap AS
 • 32 Jåttå kirkegård, Stavanger Asplan Viak AS
 • 40 Tjuvholmen Icon Complex: Signalbyens signalbygg Omtale av Halvor Weider Ellefsen
 • 48 Tjuvholmen Icon Complex Renzo Piano Building Workshop og Narud Stokke Wiig AS Sivilarkitekter MNAL
 • 58 Samtidskunstens skeive rammer Omtale av Ulf Grønvold
 • 62 Tjuvholmen Icon Tower Narud Stokke Wiig AS Sivilarkitekter MNAL og Knut Ramstad AS Sivilarkitekt MNAL
 • 64 Tjuvholmen Icon Complex – Kontorer for advokatfirmaet BAHR IARK AS
 • 70 Den vakre, men vanskelige helheten Omtale av Ellen Ledsten
 • 72 Å bygge med planet John Christer Høiby og Anil N. Netravali
 • 80 Mot samme mål – arkitektur som en symbiose av bygg og interiør
 • 84 Hytte, Moveien 45, Tjøme Einar Lillebye og Line Lyng-Jørgensen
 • 88 Hytte Russelv, Lyngen Øyvind Tufto og Torunn Tøllefsen
 • 92 Norsk ambassadørbolig, Katmandu, Nepal Kristin Jarmund Arkitekter AS og Linda Evensen Design Ltd.
 • 100 Bokomtaler, Nyheter, Doktorgrader, Produktnytt