2013 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Nye handlingsrom – Siden 1948 har spillemidler til idrett vært statens bidrag til å få folket til å bevege seg. Men nye undersøkelser viser at dagens ungdom velger mestringsaktiviteter framfor konkurranseidrett. Det er på tide at pengene følger etter.

Nye handlingsrom

Nordmenns treningsvaner har endret seg drastisk i løpet av de siste tiårene. Dagens ungdom velger uformelle, mestringsbaserte aktiviteter fremfor organisert konkurranseidrett. De statlige midlene som fremdeles investeres i konvensjonelle idrettsanlegg treffer altså en stadig mindre del av befolkningen. – Vi må tenke bymiljøet på en annen måte og revurdere bruken av spillemidlene, hevder landskapsarkitekt Espen Evensen Reinfjord.

Flom som ressurs

Flom er et økende problem over hele verden. Er det mulig å finne strategier og løsninger for en norsk virkelighet ved å se til Kina, som har en mer enn 5000 år lang historie med flomhåndtering? Tore Edvard Bergaust og Karsten Jørgensen har snakket med landskapsarkitekt og professor ved Beijing University, Kongjian Yu. – Flom er en ressurs man må bli venn med, sier Yu.

Arkitektur etter katastrofen

Jordskjelvet og tsunamien som rammet Japan i 2011 ble et nasjonalt traume. Men de japanske arkitektene som ville bidra til gjenoppbygningen av lokalsamfunnene, møtte en annen virkelighet enn den de hadde forventet. I dette nummeret av Arkitektur N presenteres prosjektet ”Home-for-all”, i tillegg til et intervju med Toyo Ito, årets Pritzkerprisvinner.

Bofellesskap anno 2013 

Andelen enslige husholdninger øker raskt, særlig i byene. Det er dyrt for den enkelte, kostbart for samfunnet og tar opp store byarealer. I denne situasjonen er det kanskje ikke rart at kollektive boformer er i ferd med å få en renessanse, riktignok i mindre ideologiske versjoner enn 70-tallets bofellesskap. Magdalena Eckersberg, Nina Haeg og Ellen Ledsten har besøkt kollektive boliger i Norge, Sverige og Danmark.

Overraskelser på boks

"Send oss en kasse med det som inspirerer deg", sa arkitektparet Billie Tsien og Tod Williams til 35 av sine venner og kolleger – arkitekter, skribenter og kunstnere. Resultatet var en rekordhøy fraktregning, og en vakker og underlig samling av gjenstander som ble vist på arkitekturbiennalen i Venezia 2012.

Redaktør for nr. 4-2013 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.