2013 - nr. 5

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Bærekraftig? Kan noe defineres som "bærekraftig" i en verden der alt henger sammen? Spør kuratorene bak Oslo Arkitekturtriennale 2013. Ingerid Helsing Almaas lurer på hvordan noen av adferdsøkonomiens innsikter kan dulte oss mot en nødvendig kulturendring.

Bærekraft?

Hva er egentlig en bærekraftig løsning? Det er et av temaene for Oslo Arkitekturtriennale 2013, som åpner 19. september. I dette nummeret av Arkitektur N tar de belgiske triennalekuratorene Maarten Gielen og Lionel Devlieger et oppgjør med måten begrepet ”bærekraftig” brukes på i dag. – Det er paradoksalt at gipsplater som er produsert av utslipp fra kullkraftverk blir sertifisert som bærekraftige produkter, skriver de. Kan noe egentlig defineres som “bærekraftig”, i seg selv, i en verden der alt henger sammen?

Dult mot en bedre arkitektur

Hvordan kan man påvirke folk til å gjøre bedre valg? Å ”nudge”, eller ”dulte” som det heter på norsk, handler om påvirkning. Erfaringen viser at små, men gjennomtenkte grep kan ha stor effekt, og de siste årene har nudge-teorien fått innpass både i Downing Street og Det hvite hus. Ingerid Helsing Almaas har snakket med den amerikanske nudge-arkitekten Avani Parikh og Snøhettas Craig Dykers om hvordan arkitektur kan dulte folk i retning av en sunnere og mer bærekraftig livsstil.

Et vindu mot fortiden

I 1956 feiret Oslo Arkitektforening sitt 50-årsjubileum med en stor utstilling på Frogner hovedgård. Siden den gang har tegninger og tekster som dokumenterer utstillingen ligget urørt i forseglede esker på OAFs dokumentlager. Nå har Mathilde Simonsen Dahl gravd og funnene hennes presenteres i en forskningsartikkel i dette nummeret av Arkitektur N. – Utstillingen gir et unikt vindu inn til etterkrigstidens arkitekter, skriver hun. 

Frirom

De unge arkitektene Maren Storihle Ødegård og Sunniva Huus Nordbø har utformet et vakkert lite bygg på taket av St. Olavs hospital i Trondheim, der pårørende kan trekke seg tilbake for å finne ro og trygghet.

Fra hagekunstner til visjonsingeniør

Hvordan har landskapsarkitekturfaget utviklet seg de siste 50 årene? Og hva er de viktigste tfordringene for fremtiden? Nina Marie Andersen har samlet fire generasjoner landskapsarkitekter til samtale.

Munnhule med mening

Kristin Jarmunds glasskledte bygg for det medisinsk-odontologiske fakultetet i Bergen gaper pent opp for både brukerne og bebyggelsen omkring. – Selv om materialvalg og farger kanskje vil kunne virke daterte om noen år, er fasaden levende og kraftfull, og det røde glefset mot veien og omgivelsene uventet humoristisk, skriver Siri Skjold Lexau i sin omtale.

Redaktør for nr. 5-2013 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.