2013 - nr. 7

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Kulturskolene og byen – To nye kulturskoler står ferdige på Bjergsted i Stavanger. Nybyggene binder sammen kaien med konserthuset, parken og en bevaringsverdig hermetikkfabrikk, og realiserer byens kulturvisjon. – ambisiøs Tilpasning, sier Erling Dokk Holm.

Bier i regjeringskvartalet? 

Regjeringsbygningen har et sjeldent assosiasjonspotensial, både i kraft av sin historie og i bygningens kunst og arkitektur. Etter terrorangrepet assosieres den med vold og uvisshet, og for hver dag den står tom, vokser ubehaget. Mens vi venter på den endelige avgjørelsen om bygningens fremtid, kunne man kanskje bruke tiden til å gi den tomme konstruksjonen et nytt meningsinnhold? Arkitektur N ba Eriksen Skajaa Arkitekter om å komme med et forslag til midlertidig bruk av høyblokken. Hva med urban birøkt?

Kulturskoler i Stavanger

Med Arkitekturverkstedet/Asplan Viaks nybygg for Stavanger kulturskole og Stavanger katedralskole er Bjergsted i ferd med å bli byens nye kulturområde. – Et fremadskuende utviklingsprosjekt med høye arkitektoniske kvaliteter, mener Erling Dokk Holm.

Er det plass til jenter i det aktive byrommet?

Hvordan kan man få unge jenter til å bruke byen til noe annet enn kafébesøk og shopping? Arkitekt Bianca Hermansen ser på hva som skal til for å lokke jenter til urbane mosjonsaktiviteter.

Tilfluktssteder

Arkitektur kan også være omsorg. Snøhettas paviljong ved Forester Hill Hospital i Aberdeen er et sted hvor kreftpasienter og pårørende kan få hjelp og veiledning, i varme og vennlige omgivelser. Eik bo-og behandlingssenter, tegnet av Longva arkitekter, gir demente et trygt og stimulerende sted å bo.

The Thief

Det nye hotellet på Tjuvholmen, tegnet av Mellbye arkitekter, tilbyr gjestene både design og kunst – ”stjålet” fra Astrup Fearnly Museet. Interiørarkitekt Leif Lindberg har besøkt hotellet og lurer på om det ikke er tenkt litt for mye, av litt for mange?

Redaktør for nr. 7-2013 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 12 Det ubestemte Ingerid Helsing Almaas
 • 14 Nye prosjekter
 • 18 Stavanger kulturskole, Stavanger katedralskole Bjergsted Arkitekturverkstedet/Asplan Viak AS
 • 34 Kiss context Av Erling Dokk Holm
 • 38 Bier i Regjeringskvartalet Eriksen Skajaa Arkitekter AS
 • 42 Seremoni og demokrati Nina Marie Fjose og Anneline Konradsen, AHO
 • 46 Er der også plads til piger i det aktive byrum? Bianca M. Hermansen
 • 56 Maggie's Aberdeen Snøhetta HFM
 • 62 Maggie’s Aberdeen – et tilfluktssted i en streng by Av Herbert Wright
 • 68 Eik bo- og behandlingssenter, Tønsberg Longva arkitekter AS
 • 74 Vega stol- og sofaserie Linda Evensen Design Ltd.
 • 76 The Thief, interiør Mellbye Arkitektur Interiør AS
 • 86 Hotell som tyveri og teater Av Leif Volmar Lindberg
 • 92 Bokomtaler, Nyheter, Produktnytt