2013 - nr. 8

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

A-labs nybygg på Fornebu, der Statoil er hovedleietaker, har høstet lovord som et framtidsrettet signalbygg. Arkitektur N har sendt en arkitekt og en interiørarkitekt for å se nærmere på oljenasjonens nye ansikt. – Statoilbygget kan leses som en direkte oversettelse av storkapitalens forventninger, mener Mirza Mujezinović. – Interiørløsningene virker godt tilrettelagt for virksomheten, men hvor fremtidsrettede er de egentlig? spør Kaja K. Geiran.

En barndomsforelskelse

Kjærligheten til en enebolig på Ås var kanskje grunnen til at Knut Hjeltnes i tiårsalderen bestemte seg for å bli arkitekt. Nå har han vært tilbake på gamle tomter. Resultatet er en entusiastisk hyllest til Are Vesterlids arkitektur.

Venezuelas vertikale slum

Torre David, et 45-etasjes kontorkompleks i Caracas, var nesten ferdig da prosjektet kollapset økonomisk i 1994. I 2007 flyttet en stor gruppe hjemløse borgere inn i den tomme bygningen, og i dag bor 3000 mennesker her. Urban-Think Tank har inngått et nært samarbeid med beboerne, for å studere tilpasningene de har gjort i bygget og finne frem til nye løsninger.

En samtale om møbeldesign

Hva står norsk møbeldesign for i dag og hvordan skal man etablere seg i et globalisert marked? Ellen S. Klingenberg har snakket med designerne Bjørn Jørund Blikstad og Espen Voll.

Hagen

Høsten 2013 ble et tyvetalls kunstnere og arkitekter invitert til å gjøre prosjekter i en rivningsklar bygård i Trondheim. Per Kristian Nygård anla en barokk hage med rosebusker og springvann inne i en av leilighetene i 4. etasje.

Redaktør for nr. 8-2013 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.