2014 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Samtidsparken – En folkepark med avansert samtidskunst som hovedattraksjon? Ekebergparken forteller noe vesentlig om Norge anno 2014, mener Erling Dokk Holm.

På sporet av fremtidens bibliotek

I Hunt Library er bøkene flyttet ute av syne, til fordel for touch-skjermer, visualiseringslaboratorier og komfortable designermøbler. Ingerid Helsing Almaas har besøkt Snøhettas nylig ferdigstilte prosjekt ved Universitetet i North Carolina. – Snøhettas bygg flytter ikke noen arkitektoniske grenser, men i sin sammenheng utfordrer det tradisjonene, sier hun.

Lilla Hansen: arkitekt og foregangskvinne

Gro Lauvland har fordypet seg i livet og verkene til Lilla Hansen, Norges første kvinnelige arkitekt med egen praksis. Lilla Hansen må ha hatt et særlig mot, og bygningene hun tegnet og fikk oppført har varige kvaliteter, sier Lauvland.

Casino Game

Helle Bendixen og Ingrid Dobloug Roede har basert sitt prisvinnende studentprosjekt på fortellingen om en av Hellas’ mest bisarre bygninger. På en fjelltopp utenfor Athen ligger ruinen av et hotell, som skjuler landet mest lønnsomme kasino. 

Litteraturhuset Fredrikstad

Griff Arkitektur og Radius Design har utformet det nye litteraturhuset ved elvebredden i Fredrikstad.

Redaktør for nr. 1-2014 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.