2014 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur som innovasjon. Jensen & Skodvin har tegnet et sommerhus på Vestlandet som ikke følger vanlige spilleregler. – Dagens lovverk hindrer innovasjon i byggebransjen, sier arkitekt Jan Olav Jensen, som mener at private oppdragsgivere har frihet til å velge bedre og rimeligere løsninger enn det offentlige.

Fangeleirhistorien i Norge

Andre verdenskrig satte mange spor etter seg i det norske landskapet, men hvordan har disse sporene blitt behandlet i ettertid? Annegreth Dietze-Schirdewahn har sett på minner og minnesmerker i landskapet.

Den alternative arbeidsplassen

Det har gått mer enn 15 år siden norske bedrifter begynte å leke med tanken på alternativer til tradisjonelle cellekontorer. Interiørarkitekt Ellen Ledsten har sett på kontorutviklingen i Norge, og vurdert løsningene i DNBs nye hovedkvarter i Bjørvika.

Kunst av kullstøv

Marit Justine Haugen har brukt kullstøv, forkullede trebiter og metallgjenstander fra det brente asylmottaket i Lier i installasjonen Coal.

Fra hotell til kreative kontorer

Kaels Studio har utformet nye lokaler for reklamebyrået SMFB i et gammelt hotell i Kvadraturen.

Redaktør for nr. 2-2014 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 10 Bare et bygg? Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Nye prosjekter
 • 16 Sommarbustad, Vestlandet Jensen & Skodvin Arkitekter AS
 • 18 Landskap og spilleregler. Intervju med Jan Olav Jensen Ingerid Helsing Almaas
 • 42 COAL. Installasjon Marit Justine Haugen
 • 46 Landskap og erindring – Fangeleirhistorien i Norge Annegreth Dietze-Schirdewahn
 • 56 Den alternative arbeidsplassen Ellen Ledsten
 • 66 Nytt hovedkontor DNB, Oslo ZINC AS
 • 76 Kontorer for SMFB, Oslo Kaels Studio AS
 • 84 Mustad gangbru KONTUR as / ctrl+n
 • 90 Bokomtaler, Nyheter, Produktnytt