2014 - nr. 3

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Eidsvoll 2014 – Restaureringen av Eidsvollsbygningen har vært et av de mest omfattende restaureringsprosjektene i nyere norsk historie. Ved hjelp av blant annet blymaling og håndsøm har bygg og interiør blitt gjenskapt så nøyaktig som mulig, slik det så ut i mai 1814. For 4B arkitekter og resten av prosjekteringsgruppen har veien dit likevel ikke vært fri for overraskelser eller kontroverser.

Et moderne riksportrett

Kunstneren Trond Hugo Haugen har laget en oppdatert versjon av Oscar Wergelands portrett av riksforsamlingen i 1814. Haugens nye foto gir et representativt bilde av dagens norske befolkning.

Åpne rom for psykisk helse

I Kronstad distriktpsykiatriske senter i Bergen har Origo Arkitektgruppe og Smedsvig landskapsarkitekter skapt åpne rom, takhager og torg for å gi positive opplevelser til både pasienter og publikum i en tett bysituasjon.

Nytt kommunesenter på Nesodden

Det nye kommunesenteret Tangenten samler flere funksjoner under samme tak, og legger til rette for sambruk og overraskende møter. Ratio arkitekter har samarbeidet tett med interiørarkitektene hos Beate Ellingsen AS.

En kollektiv fritidsbolig

Aarhønehytta, NTNU-studentenes nye hytte på Selbu, har sengeplass til 30 og er utformet som en variant av bokollektivet; en motvekt til dagens ofte svært luksuriøse fritidsboliger.

3D-printingens forbannelse

De siste årene har mange arkitekter og designere latt seg begeistre av 3D-printingens fantastiske muligheter. Men den nye teknologien kan komme til å gjøre mer skade enn gavn, hvis vi ikke klarer å forholde oss til materialitet i et dynamisk miljøperspektiv, skriver forskeren Rachel Armstrong.

Redaktør for nr. 3-2014 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 10 Det tilfeldige rommet Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Nye prosjekter
 • 16 Tilbake til 1814 Åsne Maria Gundersen
 • 24 Restaurering av Eidsvollsbygningen 4B Arkitekter AS
 • 28 Samtaler i det demokratiske rom Einar Bjarki Malmquist
 • 32 Et riksportrett Kunstprosjekt av Trond Hugo Haugen
 • 40 Grønne tak og vegger Arne Smedsvig
 • 44 Kronstad distriktspsykiatriske senter, Bergen Origo Arkitektgruppe AS, Smedsvig Landskaps­arkitekter AS
 • 58 Tangenten – Nesodden kommunesenter Ratio Arkitekter AS, Beate Ellingsen AS, Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS
 • 68 Aarhønehytta, Selbu Ida Ve, Olav Fåsetbu Kildal, Mads Nermo
 • 76 Fra skjermen til søppeldynga? Rachel Armstrong
 • 80 Bokomtaler, nyheter, produktnytt