2014 - nr. 8

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Vardø – Etter flere tiår med nedgang og avfolking er det igjen optimisme i Norges nord-østligste by. Vardø Restored jobber sammen med lokale ildsjeler og andre aktører beinhardt for å snu fortellingen om Vardø fra forfall til nye framtidsutsikter

Vardø: Folk først

Etter flere tiår med nedgang og avfolking er det igjen optimisme i Vardø, Norges nord-østligste by. En av drivkreftene er det kulturminnebaserte stedsutviklingsprosjektet Vardø Restored, som samarbeider tett med lokale huseiere og folk i byen. I dette nummeret av Arkitektur N kan du lese Ingerid Vedeler Brekkhus’ artikkel om Vardø Restored, Tormod Amundsens fortelling om verdens første fuglekikkerarkitektkontor, Biotope, og et intervju med street art-kunstneren Pøbel som satte i gang kunstfestivalen Komafest. Nå er det lys i vinduene i Vardø, og folk i husene. Med innovative lokale aktører og håndverksmessig presisjon vekkes forfalne bygg fra dvalen. 

De solgte gatene og ingen la merke til det 

Privatiserte høysikkerhetsenklaver er et demokratisk problem for byene, skriver journalist og forfatter Anna Minton. Terroristangrep skaper nødvendigvis rom for byutvikling, men hvordan bruker man rommene? I Storbritannia har gjenoppbyggingen etter bombeangrep i sentrum av store byer som London, Manchester eller Liverpool nesten uten unntak ført til økt privatisering og økt privat kontroll. Minton håper at det samme ikke vil skje med regjeringskvartalet i Oslo.

Rural Studio – og oss andre

I 20 år har arkitektprogrammet Rural Studio ved Auburn University i Alabama, USA tatt med seg arkitektstudenter ut på bygda. Der har de bodd og jobbet og bygget, og det tette samarbeidet med lokale krefter har gitt studenter og lærere uerstattelig tillit i det lille tettstedet Newbern. Den elegante arkitekturen er bare et biprodukt av dette forholdet, skriver Hans Skotte. 

Pepper 

Det avkledde rommet er utgangspunktet for Eriksen Skajaas utforming av klesbutikken Pepper i Bergen. Den originale murveggen ble beholdt og inventaret skal gi assosiasjoner til en byggeplass med stillaser og pallestabler.

Redaktør for nr. 8-2014 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 10 Verktøy Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Nye prosjekter
 • 16 Vardø: Folk først
 • 18 Vern gjennom bruk Artikkel av Ingrid Vedeler Brekkhus
 • 34 Husene som våknet av koma Artikkel av Don Lawrence
 • 46 Luft under vingene Artikkel av Tormod Amundsen
 • 57 Rural Studio – og oss andre Artikkel av Hans Skotte
 • 70 Hut-To-Hut, Karnataka, India Rintala Eggertsson Arkitekter
 • 76 Arkwright, rehabilitering kontorlokaler, Oslo Haptic Architects AS
 • 82 Pepper, Bergen Eriksen Skajaa Arkitekter AS
 • 86 De solgte gatene og ingen la merke til det Artikkel av Anna Minton
 • 94 Små rom Martin Ramstad Rygner, KHiO
 • 96 Intercultural coexistence Fredrikke Frølich, BAS
 • 99 Trumpeldor Cemetery, Tel Aviv Almudena Ruiz-Giménez Úbeda og Nadav Kochavi, BAS
 • 102 Årsregister 2014
 • 110 Bokomtaler, nyheter, produktnytt