2015 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

I dette nummeret av Arkitektur N kan du lese om to energinøytrale kontorbygg, nye hus som er en del av klimaløsningen heller enn en del av problemet. Landskapsarkitekt Inge Dahlman forteller om dialogen han har med landskapet. Vi utforsker mediebegrepets rolle i kunstformidlingen, og fagredaktør Einar Bjarki Malmquist spør til slutt: Kanskje regjeringens beslutning om å rive Y-blokka faktisk skyldtes en kommafeil?

Framtidens bygg: Powerhouse Kjørbo og 2226 i Østerrike

Powerhouse-samarbeidets rehabilitering av to kontorblokker i Kjørboanlegget i Sandvika reduserte byggenes energibehov med 90 prosent. Hva skal til for å bygge plusshus i Norge? Ingerid Helsing Almaas diskuterer med Camilla Moneta, Snøhettas prosjektleder for Powerhouse Kjørbo.I Lustenau i Østerrike har arkitektfirmaet Baumschlager Eberle tegnet og bygget kontorer til seg selv. Resultatet er et energigjerrig kontorbygg, tilnærmet ribbet for tekniske installasjoner – og helt og holdent uten mekanisk ventilasjon eller oppvarming.  

Inge Dahlman – en dialog med landskapet

Den profilerte landskapsarkitekten Inge Dahlman har gjennom en lang karriere operert på tvers av miljøer og hentet inspirasjon fra kunst- og designfeltet. I et intervju med Karsten Jørgensen forklarer han at det viktigste er å lytte til sine omgivelser. – Jeg møter stedet med alle sanser åpne, sier Dahlman.

Mediets rolle i kunstformidlingen

På Barnas kunstmuseum i Kristiansand har arkitektene i Stiv Kuling skapt en museumsopplevelse spesialtilpasset for barn, der barna får møte kunsten på sine egne premisser. Gerd Elise Mørland roser prosjektet i en artikkel om hvordan ulike medier påvirker formidling. Og Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø utfordrer den tradisjonelle overbevisningen om at kunst bare skal vises i original form. Med utstillingen Digital Balke/Divine North gjenskapes Peder Balkes motiver digitalt. Hvordan påvirker det publikums kunstopplevelse? 

Var det en kommafeil?

Da redaksjonen i Arkitektur N så at regjeringen overhodet ikke hadde begrunnet rivingen av Y-blokka på sine websider, ble en munter teori lansert. Kanskje det var en kommafeil?, spør Einar Bjarki Malmquist i en kommentar: ”Vi venter, ikke riv Y-blokka!” ble ved en tastefeil til ”Vi venter ikke, riv Y-blokka!”.

Redaktør for nr. 1-2015 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.