2015 - nr. 3

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Dagens uterom for fysisk aktivitet er ikke tilpasset jenter i samme grad som gutter. I dette nummeret av Arkitektur N drøfter landskapsarkitekter og planleggere hva man kan gjøre for å gi jentene de aktivitetsmulighetene de fortjener. Vi presenterer også den nye Høgskolen i Bergen, og du kan lese om gjenåpningen av Alnavassdraget i Grorudparken i Oslo.

Jentene trenger plass i byen

Jenter mangler gode utearealer. Når guttene bruker offentlige uterom til egenorganiserte aktiviteter som ballspill, skating og parkour, blir jentene ofte sittende på sidelinja og se på og prate med hverandre. - Uterommets manglende tilbud til jenter har ført til at jentene ikke deltar, men det er ikke fordi de er inaktive eller uinteresserte, sier landskapsarkitekt Vigdis S. Rishaug. Jenter er opptatt av å bevege seg, men ikke nødvendigvis på samme måte som gutter. Flertallet av jentene vil heller klatre, slenge, henge og turne enn å spille fotball. – De som planlegger nye plasser, parker og skolegårder må tenke i nye baner, mener landskapsarkitekt Tone Lindheim. Reidar Sävfenbom ved Norges idrettshøgskole forklarer at jenter er opplært til å tro at de offentlige uterommene tilhører gutta. – Dette er knyttet til hvilke verdier vi har, og er en stor utfordring for hele vårt samfunn.

Høgskolen i Bergen

HLM arkitektur og Cubo Arkitekter har tegnet den nye Høgskolen i Bergen på Kronstad, med et nybygg som slynger seg over og rundt fire gjenbrukte jernbaneverkstedshaller. Den historiske bruken av området har vært viktig for hovedgrepet i anlegget. ”Det er en utfordring at Høgskolen i Bergen er underdimensjonert for sine brukere”, skriver interiørarkitekt Merethe Strømmen, ”men skolens interiør er stemningsfullt artikulert og det er lett å orientere seg”. Professor Aslaug Nyrnes har gjort seg noen tanker om kunnskapsformer og bygningsformer i den nye høyskolen. 

Grorudparken, Oslo

Alnavassdraget er gjenåpnet i Groruddalen i Oslo. Publikum har fått tilgang til vannet i den nye Groruddammen, og Leirfossens 15 meter høye fall har blitt en attraksjon. Link landskap har tegnet Grorudparken, et anlegg preget av bærekraftige og holdbare materialer, som har gitt gamle byområder nytt liv.

Redaktør for nr. 3-2015 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.