2015 - nr. 6

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Hverdag i byen – Bærekraftig byutvikling krever en omlegging av vaner og forventninger. prosjektet "one ­tonne life" ser på utslippsreduksjoner i hverdagen. flere nye byprosjekter åpner for gange og sykkel som framkomstmidler i byen. er det endelig noe på gang?

Bærekraftig hverdag?

Nordmenn ligger på verdenstoppen når det gjelder CO2-utslipp, og utslippene bare øker. I gjennomsnitt slipper hver av oss ut ti tonn CO2 i året. Hva skal til for å redusere tallet til et bærekraftige nivå? I det svenske pilotprosjektet ”One Tonne Life” flyttet en vanlig småbarnsfamilie inn i et klimasmart hus og la om vanene sine. I løpet av seks måneder var de nede i 2,8 tonn pr. år. Solveig Nygaard Langvad har sett nærmere på det svenske prosjektet. Finnes det noen tilsvarende initiativer i Norge?

På sykkelens premisser

De siste 70 årene har vi planlagt byer og bygget gater med bilen som byutviklingens fremste premissleverandør. I den ferske transformasjonen av Torggata i Oslo har Sweco Norge laget en gate for syklister og fotgjengere. Men Torggata er fremdeles ikke noen sykkelgate, mener Iwan Thomson og Pernille Heilmann Lien i Lala Tøyen. 

Salmer fra kjøkkenbenken

Fra fortidens bryggerhus til skaprekkene i dagens leiligheter: kjøkkenet har bestandig vært viktig, og utformingen av kjøkkenet har fulgt rådende arkitektoniske idealer. Mathilde Sprovin og Even Smith Wergeland har sett på det norske kjøkkenet gjennom det tyvende århundre. 

Kommersielle signalinteriører

I en hverdag der netthandelen øker er den fysiske butikkens rolle i ferd med å endre seg. Kristina Ketola Bore har besøkt fire interiørprosjekter i Oslo der arkitekturen er blitt en del av en utvidet merkevarebygging: Aker Brygge, Østbanehallen og butikkene til Aesop og Yme. 

Redaktør for nr. 6-2015 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 10 Den geniale sykkelen Ingerid Helsing Almaas
 • 12 Nye prosjekter
 • 16 Ett tonn i riktig retning Solveig Nygaard Langvad
 • 26 Torggata, oslo Sweco Norge AS
 • 32 En god bygate! Omtale: Iwan Thomson og Pernille Heilmann Lien
 • 34 E39 Tjensvollkrysset, Stavanger Haga & Grov AS Sivilarkitekter MNAL
 • 38 “Bølgen” gang- og sykkelbru, Numedalslågen Arne Eggen arkitekter AS
 • 42 Masteroppgave NTNU - Avansert geometri – rasjonell byggjing? John Haddal Mork og Steinar Hillersøy Dyvik
 • 46 Når opplevelsen er målet Kristina Ketola Bore
 • 58 Salmer fra kjøkkenbenken Mathilde Sprovin og Even Smith Wergeland
 • 70 Bokomtaler, doktorgrader, ny­­­heter og produktnytt