2016 - nr. 3

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

”Samarbeidet må bygges”, er en temadel i Arkitektur N nr.3-2016 som presenterer status for to norske byøkologiske forsøksområder: Svartlamon i Trondheim og Hauskvartalet i Oslo. Saken inkluderer ”Om samarbeid”, et intervju med sosiologen Richard Sennett.

Medvirkning og samarbeid 

Hvilken rolle kan samarbeid og medvirkning spille for å skape betydningsfull arkitektur? Rob Wilson har snakket med sosiologen Richard Sennett om mulighetene og utfordringene ved samarbeid. I Hauskvartalet i Oslo har Eriksen Skajaa Arkitekter samarbeidet med kulturarbeidere og beboere om å utvikle et forprosjekt for fellesboliger, hvor målet er å legge til rette for en bærekraftig urban livsstil og skape et levende og helhetlig kulturkvartal. På Svartlamon i Trondheim er en gruppe selvbyggere i ferd med å sette opp en rekke bærekraftige boliger, skreddersydd for hver enkelt familie i samarbeid med Nøysom Arkitekter.

En ny begynnelse 

Futhark Arkitekter og Kapsel Design har transformert den gamle håndverks- og kunstindustriskolen i Oslo til nye Edvard Munch videregående skole. – Holdningen har vært at minst mulig skal forandres, og kun der det er nødvendig. Det preger de mange godt gjennomførte små inngrepene, skriver professor Ellen S. Klingenberg om ombyggingen.

Åpent hus 

KAP har tegnet det nye biblioteket i Sølvberget kulturhus i Stavanger, hvor målet har vært å skape et åpent og inviterende sted for alle i byen. – Kombinasjonen av det arkitektoniske grepet og bibliotekets åpne og inkluderende holdning gjør dette til urban dynamitt, mener arkitekt Alexandria Algard.

Naturlig klimatisering av kontorbygg  

De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske klimatiseringsinstallasjoner, som både er kostbare og lite miljøvennlige. – Det finnes imidlertid mange muligheter for naturlig klimatisering, hvor bygget i stor grad ventileres, oppvarmes og kjøles med passive tiltak, skriver Stein Stoknes og Tor Helge Dokka.

Redaktør for nr. 3-2016 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.