2016 - nr. 5

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

St. Olavs Hospital i Trondheim er en sjelden type sykehus: det er planlagt som en del av byen; en egen bydel. Arkitektur N ser nærmere på historien, lokaliseringen og organiseringen av bysykehuset.

Medvirkning og samarbeid

Hvilken rolle kan samarbeid og medvirkning spille for å skape betydningsfull arkitektur? Rob Wilson har snakket med sosiologen Richard Sennett om mulighetene og utfordringene ved samarbeid. I Hauskvartalet i Oslo har Eriksen Skajaa Arkitekter samarbeidet med kulturarbeidere og beboere om å utvikle et forprosjekt for fellesboliger, hvor målet er å legge til rette for en bærekraftig urban livsstil og skape et levende og helhetlig kulturkvartal. På Svartlamon i Trondheim er en gruppe selvbyggere i ferd med å sette opp en rekke bærekraftige boliger, skreddersydd for hver enkelt familie i samarbeid med Nøysom Arkitekter. 

En ny begynnelse

Futhark Arkitekter og Kapsel Design har transformert den gamle håndverks- og kunstindustriskolen i Oslo til nye Edvard Munch videregående skole. – Holdningen har vært at minst mulig skal forandres, og kun der det er nødvendig. Det preger de mange godt gjennomførte små inngrepene, skriver professor Ellen S. Klingenberg om ombyggingen. 

Åpent hus 

KAP har tegnet det nye biblioteket i Sølvberget kulturhus i Stavanger, hvor målet har vært å skape et åpent og inviterende sted for alle i byen. – Kombinasjonen av det arkitektoniske grepet og bibliotekets åpne og inkluderende holdning gjør dette til urban dynamitt, mener arkitekt Alexandria Algard 

Naturlig klimatisering av kontorbygg

De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske klimatiseringsinstallasjoner, som både er kostbare og lite miljøvennlige. – Det finnes imidlertid mange muligheter for naturlig klimatisering, hvor bygget i stor grad ventileres, oppvarmes og kjøles med passive tiltak, skriver Stein Stoknes og Tor Helge Dokka.

Redaktør for nr. 5-2016 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.