2016 - nr. 7-8

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Treet har dype røtter i norsk kultur. Hvordan utvikles dagens trearkitektur? Hva prøver vi å få til, og hvor gode er vi på tre i Norge i dag? Arkitektur N gløtter på døra til et stort og evig aktuelt tema, med artikler og byggpresentasjoner.

Skogen

Økt bruk av tre som byggemateriale er et av svarene på klimautfordringen. Og selv om tre ikke er svaret på alle spørsmål alle steder i verden, er det liten tvil om at potensialet for å øke bruken av tre fra norske skoger er betydelig. Hvor står norsk skogbruk i dag? Hva gjøres, hva kunne gjøres, og hva er arkitektenes muligheter for å påvirke utviklingen i riktig retning? Pasi Aalto har vært i den globale skogen.

Moholt 50|50

Moholt 50|50 skal bli en ny bydel for studenter. De Y-formede boligtårnene åpner nye muligheter for massivtrebygg.

Lafterom

Tre som byggemateriale dominerer norsk arkitekturhistorie. Men hvor enkelt er det å utvikle denne tradisjonen videre? Bodil Reinhardsen bygger videre på de arkitektoniske mulighetene i gamle laftetradisjoner, men det har ikke vært lett å drive frem innovasjon i tre.

Redaktør for nr. 7/8-2016 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.