2017 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Det er ikke nok å spørre folk hva de vil ha. For hvordan vet de egentlig det? Hos Rodeo Arkitekter samarbeider planleggere, arkitekter og sosiologer for å finne svar. De utfordrer og forstyrrer hverandre gjennom hele prosjektet, ofte med overraskende konsekvenser.

Det man egentlig vil

Rodeo Arkitekter har basert sin praksis på overbevisningen om at samfunnsvitenskapene må være en integrert del av den faglige forståelsen av arkitektur og byplanlegging. Gjennom de mange ulike stadiene i et prosjekt forsøker Rodeos arkitekter, planleggere og sosiologer å utfordre og forstyrre hverandre, ofte med overraskende konsekvenser for prosjektene. Ingerid Helsing Almaas har snakket med Rodeo om samarbeid, antagelser, idealisme og de effektive veiene til målet.

Kuben

Aust-Agder museum og arkiv i Arendal er et kulturhistorisk senter for fylket, som skal samle lokalhistoriens fortid, nåtid og framtid. 

Inverted House

“House for Enjoying the Harsh Cold”: I det vrengte huset har teamet fra AHO minimalisert det oppvarmede arealet og omgitt det med en sekvens av utvendige rom, hvert av dem med sine kvaliteter og sitt unike mikroklima.

Redaktør for nr. 2-2017 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.