2017 - nr. 3

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Når vi først har definert ”kultur” som et eget samfunnsfelt, adskilt fra alt mulig annet vi holder på med, er det bra det bygges kulturhus som kan sørge for en sammenheng mellom ”kulturaktivitetene” våre og livet omkring. Arkitektur N nr. 3 presenterer blant annet Kimen kulturhus og Flekkefjord kultursenter Spira.

Kulturen bak kulturhuset

Bak Kimen kulturhus, tegnet av Reiulf Ramstad arkitekter, ligger det et halvt århundre med lokalt engasjement og kamp på tvers av politiske skillelinjer. Gaute Brochmann reiste til Stjørdal for å skrive om Kimen som et eksempel på den nasjonale kulturhusfarsotten, men endte opp med å slå fast at kulturhuset til 717 millioner kroner fremstår som en nøktern og pragmatisk investering i en viktig lokal samlingsplass.

Bylekeplasser

Til tross for at Norge er kjent for å satse på barn, er det et slående fravær av lekeplasser i de fleste norske byer, og den gjennomsnittlige norske lekeplassen er en repetitiv samling av standardiserte katalogvarer. Landskapsarkitekt Thea Kvamme Hartmann presenterer en bit av lekeplasshistoriens gullalder i håp om å inspirere dagens byplanleggere og arkitekter.

Ut av berget

I norsk reiselivsmuseum i Balestrand er fjellet en del av museets arkitektur. Bygget er skåret inn i en fjellknaus, og frittstående, utskårne fjellskiver står som hovedbærevegger inne i utstillingsrommene.

Verden sett med nye briller

Virtuell virkelighet er ikke lenger bare forbeholdt dataspillverden, men har inntatt alt fra film til arkitekturprosjektering og salg av leiligheter. Einar Bjarki Malmquist har snakket med arkitekt og VR-spesialist Kim Baumann Larsen om VR-teknologi og arkitektur.

Redaktør for nr. 3-2017 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.