2017 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 8 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 100 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1080,- utenfor Norge 1235,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Kan bysnøen bli noe annet enn et problem vi forsøker å skuffe unna – noe som kan bidra positivt til både vinter- og sommerbyen? Et nytt masterkurs i arktisk landskapsarkitektur ved AHO har undersøkt hvordan snøen kan bli en ressurs for bylandskapet.

Gårdsrom på grensen
Den nye grensestasjonen i Pasvik, tegnet av A-lab, er en del av en modernisering av Grensevakten. – Ingen ville gjettet på at dette var et militært anlegg, der det står tilsynelatende ubeskyttet alene inne i furuskogen, skriver Erling Dokk Holm i sin omtale av anlegget. 

Fra majonesfabrikk til merkevarehus
De tidligere fabrikklokalene til Mills på Grünerløkka er bygget om til kontorer og matfaglig senter. Ledsten Arkitektur og Element Arkitekter har vært sammen om transformasjonen, som forbinder interiør, fasade og byparken utenfor.

Energibygg
Arkitetur N nr. 4 presenterer to prosjekter som går i dialog med fortidens kraftindustriarkitektur: LPO arkitekter har tegnet en ny maskinhall til den gamle kraftstasjonen i Rånåsfoss, mens Lie Øyen Arkitekter har tegnet et nytt hotell i tilknytning til Geir Grungs ikoniske kraftanlegg i Suldal.

Redaktør for nr. 4-2017 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 8 Snø og sommer Ingerid Helsing Almaas
 • 10 Nye prosjekter
 • 14 Pasvik grensestasjon, Svanvik A-lab AS
 • 22 Gårdsrom på grensen Erling Dokk Holm
 • 26 Rånåsfoss III, Rånåsfoss LPO Arkitekter AS
 • 34 Energihotellet, Suldal Lie Øyen arkitekter AS
 • 42 Sorg og sement Nicholas Møllerhaug
 • 44 Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka, Oslo Ledsten Arkitektur AS, Element Arkitekter AS
 • 54 Snøens muligheter Marit Bergset, Marianne Lucie Skuncke og Alf Haukeland
 • 64 Stolserien Con Lars Tornøe
 • 68 Naturlig klimatisering får ny giv. Intervju med Niels Lassen Einar Bjarki Malmquist
 • 74 Håhammeren bro og turvei, Hafrsfjord Multiconsult AS
 • 80 Material transposition – site specific landscape interventions in Barentsburg Hans Eriksson, AHO-Tromsø
 • 84 Fish. A land based salmon farm in Oslo Anders Haagaas Grinde, AHO
 • 88 Kunnskapsoppbygging eller utdanning? Sven Erik Svendsen
 • 99 Bokomtaler, nyheter, produktnytt