2017 - nr. 6

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Flyplasser stiller en rekke motstridende krav til arkitektene som skal utforme dem. Arkitektur N nr. 6 presenterer utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen, som blant annet skal gi en effektiv flyt av passasjerer og bagasje, håndtere strenge krav til sikkerhet og legge til rette for kommersielle funksjoner.

Nye Charlottenlund, Tromsø

Grøntdraget på toppen av Tromsøya har lenge vært et viktig utfartssted for Tromsø. Steinsvik Arkitektkontor AS, Lo:Le landskap og plan AS har utformet parkprosjektet “Nye Charlottenlund”, som inngår i en større satsing på dette området.

Fordypningsrom Fleinvær

På en forblåst øy utenfor Bodø har Rintala Eggertsson Arkitekter og TYIN tegnestue laget arbeidsrom som skal bidra til ro og kreativitet. Konseptet er små bygningsvolumer og enkel, men bevisst fundamentering.

Oslo skatehall

Et grasrotmiljø har jobbet iherdig gjennom mange år for å få etablert et innendørs skateanlegg og samlingssted i Oslo. Nå er Oslo skatehall, tegnet av Dark Arkitekter, ferdigstilt.

Vikarierende redaktør for nr. 6-2017 var Åsne Maria Gundersen. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. I redaksjonsrådet satt Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.

Forsiden: Plantegning av utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen.