Foto: Jon Arne Berg

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Arkitektutdanning

Arkitektur N har snakket med de seks ledende skolene som utdanner arkitekter i Norge. Vi ba hver skole om å fortelle hvordan de jobber og vise frem de mest representative studentarbeidene.

Redaktør for Arkitektur N nr. 6-2018 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær), og Katrine Hamre Sørlie (transaksjons­redaktør).

Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. Landskapsmedarbeidere: Ingrid Haukeland, Thea Kvamme Hartmann. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan og Oddvar Skjæveland.

Forsideillustrasjon: Jon Arne Berg

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Tektoniske øvelser eller teknisk forskrift Gaute Brochmann
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 16 Tema: Utdanning av arkitekter Redaksjonen
 • 18 AHO, Fra Oslo–skolen til internasjonalt studiested, Intervju med Thomas McQuillan Gaute Brochmann
 • 26 BAS, åpen skole, Intervju med Cecile Andersoson Gaute Brochmann
 • 34 NTNU, Universitet og arkitektur, Intervju med Olav Kristoffersen Gaute Brochmann
 • 42 KHIO, Interiørarkitektur og møbeldesign i fellesprogram, Intervju med Toni Kauppila Solveig Nygaard Langvad
 • 50 KMD, Når det estetiske har blitt selvsagt, Intervju med Mona Larsen Solveig Nygaard Langvad
 • 58 NMBU, Skal lære å bygge hele samfunnet, Intervju med Tore Edvard Bergaust Solveig Nygaard Langvad
 • 66 Bjørnheimveien 14 Reiulf Ramstad arkitekter, omtale ved Gaute Brochmann
 • 74 Villa Seippel/ Sivertsen Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS, omtale ved Gaute Brochmann
 • 82 Rusthuset Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter MNAL, omtale ved Gaute Brochmann
 • 90 Tøyen torg , Jakten på det tøyenske Grindaker Landskapsarkitekter AS, omtale ved Kari Tønseth og Stine Bjar
 • 100 Peppes Pizza Oslo S, Fra Peppes Pizza Pub til den Urbane Pizzalåven Romlaboratoriet AS, omtale ved Sunniva Haugen Breidvik
 • 108 BI Trondheim, Inne i bi-kuben IARK AS, Rambøl Norge AS og Skibnes Arkitekter AS. Omtale ved Lisabeth Våpenstad-Rånes
 • 118 Bokomtaler, doktorgrader
 • 122 I brutalistenes lekegrind Thea Kvamme Hartmann
 • 128 Årsregister