Foto: Jon Arne Berg

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Byggekunst 100 år!

Forsiden til Byggekunst nr. 5 1978 viser Oslo Konserthus, avbildet med et høykontrast sort-hvitt foto. Coveret sier mye om den modernistiske holdningen til arkitektur, byer og landskap som rådet på store deler av 1900-tallet. Harde, kalde overflater, presisjon og effektivitet var viktigere enn bekkeåpninger og grønt gress. I dag er dette bildet i ferd med å bli snudd på hodet. Og i anledning 100-års jubileet til landskapslinjen på NMBU, gjengir vi her forsiden, oppdatert med en tidsriktig visjon for hva vi i dag ønsker oss fra de bygde omgivelsene våre.

Redaktør for Arkitektur N nr. 3-2019 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjons­redaktør).

Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. 
Landskapsmedarbeidere: Iwan Thomson og Thea Kvamme Hartmann. 

Forside illustrasjon: Jon Arne Berg