Foto: Jon Arne Berg

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Byggekunst 100 år!

Forsiden til Byggekunst nr. 5 1978 viser Oslo Konserthus, avbildet med et høykontrast sort-hvitt foto. Coveret sier mye om den modernistiske holdningen til arkitektur, byer og landskap som rådet på store deler av 1900-tallet. Harde, kalde overflater, presisjon og effektivitet var viktigere enn bekkeåpninger og grønt gress. I dag er dette bildet i ferd med å bli snudd på hodet. Og i anledning 100-års jubileet til landskapslinjen på NMBU, gjengir vi her forsiden, oppdatert med en tidsriktig visjon for hva vi i dag ønsker oss fra de bygde omgivelsene våre.

Redaktør for Arkitektur N nr. 3-2019 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjons­redaktør).

Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. 
Landskapsmedarbeidere: Iwan Thomson og Thea Kvamme Hartmann. 

Forside illustrasjon: Jon Arne Berg

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Naturen kaller Gaute Brochmann
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 14 Prosjektomtaler: arkitektur, landskap, interiør
 • 16 ABC-gata 8 Austigard Arkitektur
 • 20 Holmegenes Haga & Grov AS Sivilarkitekter MNAL
 • 22 Persaunet helse- og velferdssenter Asplan Viak AS
 • 24 Huset på øya Atelier Oslo
 • 28 Bergsliens gate 12 B-C RiK Arkitektur AS
 • 30 Hytte Imingfjell Arkitektværelset
 • 32 Rosenborggården kantine Pir II
 • 34 Hytte Sand frukt og bær R21 Arkitekter AS
 • 38 Svevende benker på torget i Ålgård ATSITE / Brandsberg-Dahls arkitekter
 • 40 Hytte Rones Sanden + Hodnekvam arkitekter
 • 42 Hytte PAN Espen Surnevik
 • 44 Moa urnelund Grindaker AS Landskaps- arkitekter
 • 48 Hytte Å auge Peter Manning
 • 50 Øvre Vollgate 9 PUSHAK AS
 • 52 Hus i Lier Svingen arkitektkontor AS
 • 54 Tema: 100 år på Ås
 • 56 Tilbake til det grønne Line Løvstad Nordbye
 • 62 Slik skriver landskapsarkitekten Nina Marie Andersen
 • 70 Landskapet og byggekunsten Iwan Thomson og Thea Kvamme Hartmann
 • 76 Livet i arkivet Annegreth Dietze-Schirdewahn
 • 94 Bokomtaler, notert