2019 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Byggekunst 100 år!

Forsiden av Arkitektur N nr. 04 2019 er en lett oppgradering av omslaget av Byggekunst nr. 05 1956 kalt «De gode, gamle dager». Grandhjørnet var den gang tegnet av arkitekt Kjell Borgen med Narvesenkiosken i Karl Johan fra 1914 som sentralt motiv. Og det er derfor en morsom tidsdybde her: Bygninger, trær, ja selv kiosken er nesten lik fra 1914 via 1956 til 2019. Mens menneskene lever ganske andre liv i den samme strukturen. Eller gjør vi?

Redaktør for Arkitektur N nr. 4-2019 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjons­redaktør).

Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. 
Landskapsmedarbeidere: Iwan Thomson og Thea Kvamme Hartmann. 

Forside illustrasjon: Bjørn Brochmann.