2019 - nr. 4

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Byggekunst 100 år!

Forsiden av Arkitektur N nr. 04 2019 er en lett oppgradering av omslaget av Byggekunst nr. 05 1956 kalt «De gode, gamle dager». Grandhjørnet var den gang tegnet av arkitekt Kjell Borgen med Narvesenkiosken i Karl Johan fra 1914 som sentralt motiv. Og det er derfor en morsom tidsdybde her: Bygninger, trær, ja selv kiosken er nesten lik fra 1914 via 1956 til 2019. Mens menneskene lever ganske andre liv i den samme strukturen. Eller gjør vi?

Redaktør for Arkitektur N nr. 4-2019 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjons­redaktør).

Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. 
Landskapsmedarbeidere: Iwan Thomson og Thea Kvamme Hartmann. 

Forside illustrasjon: Bjørn Brochmann.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Gamle hus er ikke hva ­er var Gaute Brochmann
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 14 Å sy sammen fortiden. Doktorgården, Tvedestrand Amandine Kastler og Erlend Skjeseth. Arkitekt: Kastler Skjeseth Architects
 • 28 Vil modernistisk ­arkitektur noen gang bli elsket? Hans-Jacob Roald
 • 38 Når én historie blir utilstrekkelig. Mangelsgården, Oslo Kritikk ved Marte Storhaug Danbolt. Arkitekt: RIK Arkitektur
 • 46 Britannia gjenfortalt. Britannia Hotell, Trondheim Artikkel ved Nina Berre og Karl Otto Ellefsen. Arkitekt: Per Knudsen Arkitekter, interiørarkitekt: Metropolis Arkitektur
 • 58 Historiefortelling trumfer bygningshistorie. Hotell Amerikalinjen, Oslo Kritikk ved Nils Ole Brandtzæg og Jonas Norsted. Arkitekt: Kritt Arkitekter, interiørarkitekt: Puroplan
 • 70 Fraflyttingens pris Forskningsartikkel ved Mari Oline Giske Stendebakken
 • 80 P&Q -> W (hvis ... så ... Wittgenstein) Essay ved Eirik Arff Gulseth Bøhn
 • 88 Bekken som byrom. Gjenåpning av Hovinbekken, Hasle-Ensjø Kritikk ved Pia Haukali og Katrine Lone Thomson. Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter
 • 96 Helstøpt på Holmestrand. Holmestrand Stasjon Kritikk ved Åshild Mienna. Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects, landskapsarkitekt: Rambøll Norge AS
 • 106 For mye Møllers tran? Orkla Hus, Oslo Kritikk ved Sunniva Haugen Breidvik. Arkitekt: NSW Arkitektur AS, interiørarkitekt: IARK as
 • 114 Bokomtaler, mastergrad, notert